Jurečka: Zemědělci mohou získat dotace na úroky z úvěrů, při investici také odklad splátek


09.06.2016

Ministerstvo zemědělství chce více podporovat české zpracovatele domácích produktů. Do roku 2020 chce na tuto oblast postupně přispět dotacemi z evropských fondů za 9 miliard korun. Je to jedno z opatření na podporu podnikání v menších obcích.

Ministerstvo zemědělství také umožní čerpat provozní a investiční půjčky od Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu. A to s dotací na úroky z úvěrů.

„U těchto úvěrů dáváme odklad splatnosti až o jeden rok. To znamená, že když například zemědělec investuje do sadu a návratnost produkce je až za několik let, tak má určitý polštář, aby nemusel hned začít splácet plné splátky,“ popisuje ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Je to ještě zajímavé v tom, že začínáme pracovat s podporou de minimis (podpora malého rozsahu, která nehrozí narušením hospodářské soutěže, pozn. red.) a můžeme subjektu odečíst z jistiny až 15 tisíc eur,“ doplňuje ministr.

Zemědělci a potravináři si stěžují i na nedostatek mladých odborníků a také na malou odbornou připravenost absolventů škol a učilišť. Ministr Jurečka proto oznámil, že vybraným školám resort poskytne finanční pomoc na podporu praktické výuky.

„Vytipovali jsme 30 škol z našeho resortu, nejen zemědělské, ale také lesnické, potravinářské, rybářské, zahradnické a podobně, které letos chceme podpořit částkou 50 milionů korun. Právě na investice do jejich vybavení pomůckami, do zkvalitnění jejich praktické výuky,“ přiblížil.

„Vnímáme i problém nedostatku pracovníků a jedním z řešení může být angažování 1500 pracovníků z Ukrajiny,“ naznačil Jurečka.

'Kupujte české potraviny'

Větší podporu odborného školství nebo mírnější vízovou politiku pro pracovníky ze zahraničí, třeba na sezonní práce, by chtěli například ovocnáři.

Podobné požadavky ale mají i pekaři, zpracovatelé masa a další obory. Hlavně ale vyzývají spotřebitele, aby kupovali české potraviny.

„Lokální řemeslné pekaře na venkově nejvíce podpoříme, když budeme kupovat jejich chléb a pečivo. Posilujme proto tuzemský výrobkový patriotismus a české gastronomické tradice,“ řekl Jaromír Dřízal, předseda Svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka ovocnáři v posledních letech cítí větší podporu podnikání. Je ale podle něj třeba zastavit zvyšující se dovozy ovoce, které se mohou úspěšně pěstovat i v České republice.

„Podpora venkova a ovocnářských farem je především podporou naší krajiny, kterou historicky tvoří právě ovocné stromy,“ řekl.

Autor: Jitka Hanžlová (jhn), ČRo

Celý článek ZDE.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL