Program Ministerstva zemědělství na obnovu kulturního dědictví má úspěch. Pomůže na venkově vytvářet příjemné prostředí


30.05.2016

Tisková zpráva, 30. 5. 2016

Ministerstvo zemědělství podpoří ze svého programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova 866 projektů. Program vypsalo Ministerstvo letos poprvé, žadatelům z něj vyplatí přibližně 250 milionů korun.

„Podle velkého zájmu je vidět, že jsme program zacílili přesně tam, kde je potřeba. Žadatelé, což mohou být například obce nebo spolky, od nás získali podporu na obnovu venkovních soch, křížových cest, historická zemědělská stavení, stroje a zařízení nebo na vybudování odpočinkových míst. Všech 866 schválených projektů podpoříme v plné výši,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Projekty jsou zaměřené na údržbu a obnovu prvků venkovské krajiny, které pomáhají vytvářet na venkově příjemné prostředí a atraktivnější místo pro život i rekreaci.

Celkem přišlo 920 žádostí o příspěvek z programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Zamítnuto bylo 51 žádostí, které nesplňovaly podmínky pro získání dotace. Žadatelé se s případnými dotazy k jednotlivým projektům mohou obrátit na příslušné okresní pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu

Seznam vyhodnocených žádostí naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturniho-dedictvi/prehled-zadatelu-na-dotacni-program-16

Markéta Ježková

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL