Návštěva Kurdistánu


19.04.2016

Včera jsem jednal s ministrem Kurdistánu pro vnější vztahy Falahem Mustafem. Bylo to velice otevřené jednání, kde on děkoval za podporu ČR vůči jejich regionu. Já řekl, že s terorismem dnes bojujeme všichni na světě a nikdo si nemůže být jist, že je v bezpečí. V Kurdistánu však jejich lidé bojuji s ISILem v první linii, za to jsem jim poděkoval a vyjádřil další podporu. Dále jsem jasně řekl, že naše pozornost i většiny světa ke Kurdistánu je upřena také proto, že se snaží, aby i křesťané různých církví či Jezídi, či další nemuslimské menšiny měli zajištěna stejná práva. Že je nezbytné, aby toto jejich regionální vláda měla na paměti a zajistila toto dodržování. On jasně řekl, že toto chtějí naplňovat.

Marian Jurečka


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL