Ministr zemědělství Marian Jurečka zahájil pracovní cestu do Tanzanie a Zambie


12.04.2016

Tisková zpráva – Setkáním s ministrem zemědělství, hospodářských zvířat a rybářství Mwigulu Lameckem Nchembou dnes zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka s podnikatelskou misí pracovní návštěvu Tanzanské sjednocené republiky a Zambijské republiky. Na programu cesty, která potrvá do 16. dubna, má podnikatelské semináře, bilaterální jednání a návštěvy farem.

V podnikatelském doprovodu ministra jsou přední čeští producenti a vývojáři zemědělské techniky, posklizňových, zpracovatelských a potravinářských technologií, ale například i genetiky skotu. Část delegace se setká i se zástupci tanzanského Ministerstva energetiky a Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva obchodu a průmyslu Zambie a Zambijské agentury pro rozvoj. Pracovní cesty ministra s podnikateli jsou jedním z kroků, jak hledat nová odbytiště pro české produkty.

Svému tanzanskému kolegovi ministr Jurečka představil české zemědělství a potravinářství a hovořili spolu o oblastech možné spolupráce v sektoru zemědělství a potravinářství. „Díky cestě do Tanzanie navážeme po dlouhé době na kontakty mezi rezorty zemědělství na vládní úrovni, navíc s přidanou hodnotou podnikatelského doprovodu. Abychom získali lepší představu o tanzanském a zambijském trhu, navštívíme farmy, místní pobočky potenciálních distributorů české produkce a případné partnerské podniky. Tato cesta tak má pomoci šířit povědomí a dobré jméno českých výrobků, které zde mají tradici z druhé poloviny minulého století. Navíc jsou Tanzanie i Zambie dobrou vstupní branou do dalších perspektivních zemí v regionu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V Tanzanii navštíví česká podnikatelská mise například mléčnou farmu MilkCom. V Zambii se ministr Jurečka setká se svým protějškem Givenem S. Lubindou, ministrem rybářství a hospodářských zvířat Greyfordem Mondem a ministryní průmyslu a obchodu Margaret Mwanakatwe. Kromě na farmy delegace zavítá i na veletrh AGRItech Expo Zambia a bude jednat se zástupci Zambijské rozvojové agentury.

Zemědělství je v Tanzanii nejdůležitějším sektorem, který vytváří čtvrtinu HDP země, zajišťuje 85 % vývozu a zaměstnává 80 % pracovní síly. Vláda vydává na rozvoj zemědělství 7 % rozpočtu. Agrární vývoz z ČR do Tanzanie je minimální, v posledních pěti letech je stabilní pouze vývoz chmele, který se pohybuje od 227 tisíc do 1 milionu Kč. Dovoz z Tanzanie dosahuje v posledních pěti letech hodnot od 61 do 156 milionů Kč. Nejvýznamnější a stabilní položkou dovozu je tabák (v roce 2015 za 115 milionů Kč).

V Zambii je na zemědělství, kde pracuje na 67 % pracovní síly, závislých přes 50 % obyvatel. Na HDP se podílí jen jednou pětinou a omezuje se v zásadě na samozásobování. Základem zemědělské výroby je chov hospodářských zvířat. V posledních letech se celkový vývoz z ČR pohyboval mezi 25 a 150 miliony Kč. Vyváží se hlavně průmyslové stroje, kotle a reaktory, dovoz je zanedbatelný. Nedávno byl zaznamenán jen vývoz inseminačních dávek býčího spermatu v souvislosti s projektem rozvojové spolupráce a jednorázový vývoz sušené syrovátky. Agrární dovoz do ČR roste, přesto je pod hranicí 1 milionu Kč.

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství

FotogalerieÚvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL