Školení komunálních politiků v Branné


03.04.2014

Školení komunálních politiků KDU-ČSL na konci března 2014 se setkalo s mimořádně vysokou účastí. Účastníci si mohli během dvou dnů poslechnout několik přednášek na velmi zajímavá témata týkající se přípravy na blížící se komunální volby.

Velmi vítaným hostem a účastníkem byl ministr zemědělství Marian Jurečka, který se v té době mohl chlubit čerstvě narozeným čtvrtým synkem.

Celkem 5 přednášek během dvou dnů se u posluchačů setkalo s úspěchem, zazněla témata jako vedení kampaně, analýza mé obce z pohledu volebního potenciálu, meidální prezentace, příběhy osobních úspěchů, strategie a marketing kampaně, komunikace s veřejností.

Přednášející Milan Půček, Roman Málek, Jan Čižinský, Dušan Pekár a Tomáš Zdechovský vnesli každý svým způsobem mezi posluchače pozitivní energii a motivaci dosáhnout kvalitních výsledků. Jak jinak než svými vlastními příběhy šli účastníkům příkladem a předali jim své cenné zkušenosti.

A tak věříme, že v nadcházejících komunálních volbách si naši kandidáti dobře povedou a zužitkují nabyté vědomosti. Jsme rádi, že naši lidé mají elán a že strana žije a roste. Děkujeme za podporu!


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL