Ministerstvo zemědělství chce pěstitelům částečně kompenzovat škody za loňské extrémní sucho. Navrhuje jim poskytnout 1,24 miliardy korun


15.03.2016

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka předloží ve středu vládě návrh kompenzací za škody, které loni v létě utrpěli zemědělci kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Za slabší a kvalitativně horší úrodu by měli získat 1,24 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy. Nárok na odškodné by měli pěstitelé, u nichž došlo vlivem extrémního počasí k poškození plodin o více než 30 % v porovnání s průměrnými tržbami za poslední tři roky.

Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby nárok na náhradu škody měli pěstitelé plodin, které loňské mimořádně suché léto poškodilo nejvíce. O dotaci by tak mohli požádat zemědělci pěstující brambory, chmel, ovoce, zeleninu, ovocné a okrasné stromky, cukrovou řepu, sadbový materiál lesních dřevin, krmnou kukuřici a trvalé travní porosty v souvislosti s chovem hospodářských zvířat. Škody se projevily zejména výrazným poklesem produkce a zároveň nižší konzumní kvalitou plodin.

„Materiál o zmírnění škod způsobených suchem předkládám vládě ke schválení i přes záporné stanovisko Ministerstva financí. Věřím ale, že se mi podaří kolegy přesvědčit, že je tato záležitost pro naše zemědělce naléhavá. Sucho způsobilo zemědělcům celkovou ztrátu téměř tři miliardy korun. My pro ně žádáme jako odškodné 1,24 miliardy, protože navrhujeme poskytnout kompenzace pouze těm, u nichž došlo k vyššímu než třicetiprocentnímu poškození plodin,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství předpokládá, že by mohlo dostat více než 7 tisíc žádostí o kompenzaci. Loňské extrémní sucho mělo nepříznivý dopad na úrodu dokonce i v podzimních měsících u plodin, které se sklízejí později. Zástupci Ministerstva zemědělství společně s pěstitelskými svazy a odbornými institucemi situaci monitorovali. Podle odhadů je rozloha polí a sadů, kde byly plodiny poškozeny z více než 30 %, přibližně 350 tisíc hektarů.

 

Předpoklad celkové výše odškodnění u vybraných komodit

 

Plodina

Plocha s poškozením plodin nad 30 %

(ha)

Návrh na odškodnění nákladů při poškození plodin -průměr 15 %

Kč/ha

Odhad předpokládaných výdajů na kompenzace škod v Kč

brambory

8 000

17 043

136 344 000

cukrová řepa

6 500

9 438

61 347 000

chmel

2 180

36 922

80 489 960

ovoce (jablka)

500

37 500

18 750 000

zelenina celkem

1 465

-

21 244 740

 • celer bulvový

9,9

21 000

207 900

 • celer řapíkatý

13,9

21 000

291 900

 • cibule

334,8

18 000

6 026 400

 • česnek

20,8

40 500

842 400

 • kapusta

32,2

18 000

579 600

 • kedlubny

13,4

33 000

442 200

 • kukuřice cukrová

308,4

7 500

2 313 000

 • květák

15,9

24 000

381 600

 • mrkev

4,5

19 500

87 750

 • rajčata

51,4

31 500

1 619 100

 • řepa salátová

8,4

9 000

75 600

 • salát

10,0

34 500

345 000

 • špenát

287,6

7 500

2 157 000

 • tykev

64,2

10 500

674 100

 • zelí hlávkové

280,5

18 000

5 049 000

 • zelí pekingské

8,9

17 100

152 190

školky ovocné a okrasné

255,6

-

45 411 375

 • ovocné výpěstky

jednoleté

2,2

142 500

313 500

 • ovocné výpěstky k  expedici dvouleté

21,8

225 000

4 905 000

 • ovocné výpěstky k  expedici  - drobné ovoce roubované

3,7

825 000

3 011 250

 • zaškolkované podnože

18,9

112 500

2 126 250

 • podnože generativní a vegetativní

Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL