K problematice palmového oleje


05.02.2016

MZe vnímá etickou a ekologickou rovinu, ze zdravotního hlediska však palmový olej nepředstavuje riziko. Pokud jde o základní potraviny v ČR, palmový olej je pouze v margarínech. Palmový olej v potravinářském průmyslu nahradil používání ztužených tuků, které jsou zdrojem trans-mastných kyselin a mají prokázaný negativní vliv na zdraví. Nahradit palmový olej v potravinářství je složité, protože ostatní rostlinné oleje je nutné pro dosažení stejné struktury technologicky upravovat, což se výrazně promítne do konečné ceny výrobku.

Lidé mají při nákupech od prosince 2014 jednodušší rozhodování, protože od tohoto data musí být ve složení výrobku uveden na obalu konkrétní druh rostlinného oleje, tedy i palmového. Je tedy na spotřebiteli, aby se rozhodl, zda potraviny s palmovým olejem koupí či nikoliv. Jednou z možností je také kupovat výrobky s palmovým olejem označeným certifikátem RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Jde o palmový olej vyrobený bez zbytečného poškození životního prostředí nebo lidské společnosti, který současně nesmí pocházet z původních pralesních oblastí nebo oblastí s vysokou chráněnou hodnotou.

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL