Marian Jurečka: Zřízení fondu pro financování integrace uprchlíků zásadně odmítám


13.01.2016

Tisková zpráva, 13. 1. 2016

Předsednictvo KDU-ČSL vyzvalo své členy vlády, aby na nejbližším zasedání vlády iniciovali svolání mimořádného summitu Evropské rady, na kterém se budou řešit opatření proti bezprecedentnímu nárůstu sexuálního násilí, zajištění bezpečnosti v Evropě a ochrana vnějších hranic EU.

KDU-ČSL považuje nárůst sexuálního násilí v některých evropských státech za závažný celoevropský problém, který se v otevřené a propojené Evropě, ve které platí volný pohyb osob, týká všech a může být přenesen za hranice momentálně dotčených zemí.

Marian Jurečka prezentoval postoj KDU-ČSL na jednání vlády. Vláda je připravena podpořit slovenského premiéra Roberta Fica ve snaze svolat mimořádný summit EU, případně uskutečnit již naplánovaný únorový summit v dřívějším termínu. Jurečka zároveň odmítl několik dní starý návrh německého ministra pro místní rozvoj na vytvoření speciálního fondu pro integraci migrantů.

"Přestože už v tuto chvíli je jasné, že příliv migrantů zdaleka nekončí a že migrace s sebou přináší i velmi vážné problémy, německý ministr pro místní rozvoj navrhuje vytvoření speciálního fondu pro všechny státy EU, ze kterého by se financovaly integrační programy uprchlíků. To naprosto odmítám, " řekl Marian Jurečka, místopředseda KDU-ČSL.

Argument, že i Evropané v uplynulých stoletích odcházeli za moře a tamní společnosti tyto situace zvládly, nepovažuje Marian Jurečka za relevantní.

"Tehdejší migranti odcházeli a v novém domově žili na své náklady. Nikdo jim neplatil rekvalifikace, vzdělání, zdravotní péči. Migrace je přirozená, ale Evropa ji musí mít pod kontrolou, integrace je až ten druhý krok. Loňský rok a nekontrolované proudění statisíců běženců se ji nesmí opakovat, stejně jako násilnosti na konci roku v Německu a dalších zemích, a EU o tom musí dát jasně vědět," dodal Marian Jurečka.

Celostátní výbor KDU-ČSL také vyzval předsednictvo KDU-ČSL, aby zahájilo jednání s koaličními partnery s cílem zařazení zvláštního bodu na řádné schůzi Poslanecké sněmovny (případně svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny) s tématem „Stanovisko ČR k migrační krizi“.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL