Uvedení do úřadu


30.01.2014

Za své hlavní úkoly považuje ministr Jurečka dokončení rozhodnutí na národní úrovni v rámci Společné zemědělské politiky, nastavení pravidel pro rozdělování zemědělských dotací v následujícím období, vyřešení a stabilizaci situace v oblasti IT na MZe. Dokončit chce i výběr a jmenování nového generálního ředitele státního podniku Lesy ČR. Důležitou prioritou je zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky a ochrany spotřebitelů, podle ministra je třeba nepoctivé obchodníky tvrdě trestat. Hodlá také zemědělcům vrátit možnost využít tzv. zelenou naftu, chce se zaměřit na budování protipovodňových opatření a rovněž na ochranu půdy.

Jednou z ministrových priorit je i zvýšení úrovně českého zemědělství a obnova venkova. „Chci, aby zemědělství neprodukovalo jen kvalitní komodity, jako například mléko a pšenici, ale abychom z nich daleko více dokázali vyrábět produkty s přidanou hodnotou nebo finální výrobky. Navíc by vznikla nová pracovní místa. A pokud chceme, aby naše zemědělství bylo konkurenceschopné, musíme dobře podporovat investice, aby uměl prvovýrobce zpracovat surovinu do finálního produktu. Tedy posílit investice do prvovýroby, především v oblasti živočišné výroby, ovocnářství a zelinářství,“řekl ministr Marian Jurečka.

V souvislosti se zlepšením kvality prodávaných potravin ministr zemědělství Jurečka hodlá například usilovat o transparentní značení jejich původu.„Zákazník si sice může přečíst, že potravina byla vyrobena v České republice, ale často už se nedozví, odkud pochází většina surovin, ze kterých byla vyrobena. Může se stát, že maso dovezené z Evropské unie nebo ze třetích zemí, je tu jen přebaleno nebo lehce zpracováno. Většina lidí si ho pak koupí s tím, že je to plně domácí výrobek. Proto je nutné jasně definovat zemi původu alespoň většinové komodity a k tomu místo zpracování, aby zákazník získal informace jednoduchou formou,“ uvedl ministr Jurečka.

-----------------------------------------

Marian Jurečka se narodil 15. března 1981 v Přerově. Vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně obor rostlinolékařství (specializace ochrana rostlin). Od roku 2002 je soukromým zemědělcem, od roku 2005 pracoval ve společnosti Lukrom spol. s.r.o. a v letech 2010 až 2013 ve společnosti Agro 2000 s.r.o.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe

 

Celý článek zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_ministr-zemedelstvi-marian-jurecka-se.html


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL