Resort zemědělství ušetřil za dobu působení ministra Jurečky 1,34 miliardy


11.12.2015

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené organizace ušetřily v posledních dvou letech 1,34 miliardy korun. Snížily se hlavně platby za IT a právní služby, dále provozní a marketingové výdaje.

„Ministerstvo se snaží ušetřit ve všech organizacích spadajících do jeho gesce. K tomu pomohly i centralizované nákupy energií nebo elektronické aukce. Například v elektronické aukci na pojištění aut se nám podařilo snížit cenu o 38 procent. Celkově jsme ušetřili více než miliardu korun z peněz daňových poplatníků, a to považuji za úspěch,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Lesy ČR ušetřily v posledních dvou letech oproti roku 2013 částku 320 milionů korun. Nejvíce, téměř 150 milionů, za právní služby. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) uspořil za stejné období dokonce přes půl miliardy korun. O 295 milionů mu klesly marketingové výdaje, o 266 milionů méně zaplatil SZIF za správní výdaje.

O stovky milionů korun snížilo své náklady i samotné Ministerstvo zemědělství. Celkem MZe ušetřilo 457 milionů korun, a to především v oblasti IT a veřejných soutěží.

Nad rámec těchto úspor klesly výdaje také u outsourcovaných služeb. Zrušeny byly nevýhodné smlouvy v objemu 334 milionů korun. Jde například o smlouvy za desítky milionů korun na poradenství a právní služby.

Po plném dokončení centrálního zadávání služeb v rámci MZe a resortních organizací se ušetří dalších 115 milionů korun ročně. Za energie zaplatí resort zemědělství v letech 2014 – 2017 o 138 milionů méně.

V posledních dvou letech došlo i ke zrušení zakázek v rámci resortních organizací za 779 milionů korun. Uspořilo se také díky lepšímu nastavení zadávacích řízení. Například elektronickou aukcí na opravu hráze vodního díla Šance se snížila jeho cena o 312 milionů korun.

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL