Marian Jurečka pro deník Právo: Být v Schengenu je důležitější než mít euro


04.12.2015

4.12.2015 Právo Marian Jurečka

Na základě událostí, které se v posledních dvou letech odehrály, je nutné přijmout nové priority našeho členství v EU. Je zřejmé, že proces evropské integrace se dostal na osudovou křižovatku.

Rusko-ukrajinská válka, řecká krize a nekontrolovatelná migrační vlna přinesly do evropské politiky zcela nové skutečnosti, na které musíme reagovat a nově promyslet naše postavení v EU. Nefungující schengenské hranice a snižující se bezpečnost oslabují celou Unii.

Podle posledních průzkumů je víc než polovina britských občanů pro vystoupení z EU. Realisté, kteří si jsou vědomi toho, že státy na jihu Unie nejsou schopny plnit základní povinnosti, které vyplývají z členství v Schengenu, si neformálně pohrávají s myšlenkou jeho zmenšení. Další zase prosazují model větší integrace zemí platících eurem.

Všechny tyto úvahy a tendence ovšem znamenají faktické stanovení nové EU. A prim v tom všem bude hrát Schengen. Podle mého názoru budou hranice Schengenu pro budoucí evropskou integraci důležitější než hranice eurozóny, protože se jedná o skutečné hranice, které ohraničují konkrétní území.

Jestliže hranice eurozóny jsou ekonomickým prostorem, který je ze své podstaty dynamický, tak hranice Schengenu jsou mocenským prostorem, který je daný. A protože se jedná o mocenský prostor, k jeho potřebě je silný stát, jenž ho dokáže udržet pohromadě a vnutit mu svoji podobu.

Pro ČR je potom zcela klíčové udržet se v prostoru hranic evropských států, které reprezentují takové principy, jako je demokratická forma vlády, právní stát nebo svobodná ekonomika. Z tohoto hlediska je pro nás zásadní, aby schengenský společný prostor fungoval a byl skutečně účinný (např. budování evropské pohraniční stráže).

Pokud se ale ukáže, že některé státy toho schopny nejsou, musíme být součástí případné nové skupiny evropských zemí, které vytvoří nový Schengen. Musíme brát vážně úvahy o minischengenu. Jejich bagatelizování by bylo chybou.

Jestli nám něco zajistí budoucí prosperitu, stabilitu a bezpečnost, tak je to právě tento fungující systém. Být členem eurozóny je ekonomickou otázkou, být členem Schengenu je otázkou civilizační.

Marian Jurečka


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL