Na ministerstvu zemědělství vzniká plán, který má zajistit, aby se dřevo vytěžené v Česku u nás také zpracovalo


01.12.2015

PRAHA Na ministerstvu zemědělství vzniká plán, který má zajistit, aby se dřevo vytěžené v Česku u nás také zpracovalo.

Vláda si už v programovém prohlášení dala závazek, že bude lesnické zakázky dělit na části, aby práci získaly i menší firmy v příhraničních či horských oblastech. Jenže dřevo se sice v Česku dál kácí, ale k dalšímu zpracování míří za hranice. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) to chce změnit.

„Je to problém. Proto chystáme změny, které podpoří vyšší využití dřeva ve stavebnictví. Je to nejčistší obnovitelná surovina,“ řekl LN ministr Jurečka.

Právě přes ekologické aspekty chce jeho úřad dřevo do staveb dostat. Zjednodušeně řečeno se změní stavební zákon a normy tak, aby cena nebyla jediným kritériem. Pokud se třeba zohlední energetická náročnost nebo uhlíková stopa, dřevo se samo nabídne jako vhodná varianta.

„Chceme to dělat v rámci veřejných zakázek. Na budovy nebo mosty se díky tomu využije více dřeva než dosud. Dáme mu přidanou hodnotu v rámci stavebnictví,“ vysvětluje Jurečkův náměstek Patrik Mlynář, který má lesní hospodářství na starosti.

Zatímco veřejní zadavatelé jako obce, ministerstva či firmy se státním podílem budou ke stavění ze dřeva vybízeni, na soukromé investory chce Jurečkův úřad působit přímějšími finančními pobídkami. Třeba ve formě daňové úlevy či dotační výzvy, detaily bude ministerstvo zemědělství teprve ladit s kolegy z ministerstev financí a průmyslu.

Celý článek v dnešních Lidových novinách.

Zdroj: http://byznys.lidovky.cz/urednici-na-ministerstvu-planuji-akci-ceske-drevo-do-kazde-stavby-1cd-/firmy-trhy.aspx?c=A151130_230309_firmy-trhy_sm


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL