KDU-ČSL: Chceme garanci, že uhlí z Bíliny půjde primárně do tepláren


19.10.2015

Tisková zpráva, 19. 10. 2015

Prolomení limitů na dole Bílina jen s garancí přednostního dodávání uhlí do tepláren a férového nakládání prostředků na rekultivaci dolu – to jsou podmínky KDU-ČSL právě k plánovanému prolomení Bíliny. Představitelé strany zároveň dodávají, že nepřípustné je prolomení limitů na dole ČSA i bourání Horního Jiřetína.

„KDU-ČSL od samotného počátku, kdy se začalo o prolomení Bíliny hovořit, žádá garanci, aby uhlí z tohoto dolu bylo určeno především pro teplárny. Dalším naším požadavkem bylo férové nakládání s prostředky na rekultivaci. A co je také velmi důležité – požadujeme, aby hranice těžebního prostoru nebyla blíže, než 500 metrů od zastavěného území obce,“ řekl Marian Jurečka, 1. místopředseda KDU-ČSL.

Podle KDU-ČSL je také nutné přistoupit k otázce těžby jiným způsobem, než dosud.

„Jsme přesvědčeni o tom, že by měl být hájen zájem státu, nikoli těžařů, jako tomu bylo doposud. Jelikož je uhlí národní bohatství, nikoli nějaké privátní firmy, tak chceme jasnou deklaraci, že toto uhlí bude prioritně využito právě na teplárenské provozy. To chceme zakomponovat do vládního usnesení,“ upřesnil Jurečka.

Dalším důležitým tématem pro KDU-ČSL je uchování uhlí pro další generace a jeho využití nejenom pro spalování, ale také v oblasti moderních technologií.

„Jsme světoví lídři v nanotechnologiích a říkáme, že o uhlí, které případně zůstane nevytěžené, přece nepřijdeme. Buďme zodpovědní a rozumní hospodáři a ponechme ho příštím generacím, které ho mohou využít právě v oblasti nanotechnologií,“ uzavřel Marian Jurečka.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL