Hanáci se sešli na Hanácké dožínkové pouti 2015


28.08.2015

Průvod od náměstí ke kostelu zahájil v sobotu 22. srpna již tradiční Hanáckou dožínkovou pouť v Dubu nad Moravou. Sešli se zemědělci, Hanáci, ale i mnoho dalších lidí, aby společně poděkovali za bohatou úrodu a poprosili o požehnání do následujícího roku.

Mši svatou sloužil biskup Josef Hrdlička a celá mše se nesla v duchu slova "děkuji". Podle slov biskupa Josefa je třeba si stále znovu uvědomovat, za co všechno můžeme v našich životech děkovat. Během mše také požehnal chleby jako symbol úrody a poté si každý poutník odnesl jeden chléb domů.

Po mši svaté začal bohatý odpolední program, hrála dechová kapela Věrovanka, kterou vystřídala Moravská veselka. Své krásné umění předvedl hanácký taneční soubor Hatě Tovačov, v kostele nádherně zazpíval mužský sbor Rovina. Ve sklepě u skleničky vína lidé poslouchali cimbálovou muziku Donava a ve večerních hodinách cimbálovou muziku Primáš. Rozhodně bylo na co se dívat, co jíst, pít, tancovalo se a veselilo až do pozdních nočních hodin.

"Byť jsem zde nemohl být po celou dobu, jsem rád, že jsme se tu sešli v hojném počtu a že můžeme takto společně vyjádřit vděčnost za letošní úrodu," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka, který nad celou akcí převzal záštitu.

Pro děti přichystali dubští skauti pestrý doprovodný program a soutěže. V prostoru nádvoří fary zase předváděli své umění regionální výrobci, od kterých bylo možné si leccos zakoupit.

Každý si tedy na pouti mohl přijít na své. Krásné počasí doladilo příjemnou atmosféru, která potvrdila, že za rok se jistě tato pěkná akce znovu zopakuje.

FotogalerieÚvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL