Online rozhovor pro Olomoucký deník


24.08.2015

Ministr zemědělství Marian Jurečka na vaše otázky odpovídal v pátek 21. srpna od 13 hodin.

DOTAZ: Pěkný den. Nemám dotaz jen prosbu. Prosím, nevykládejte nám pohádku o zastavení přeměn polí a luk na stavební pozemky. Měl jsem chalupu na polosamotě v Zábřezské pahorkatině, obklopenou loukami a jedním polem, kde jsem potkal jen ještřába, chřástala, srnku a lišku. Když jsem si chtěl kousek přilehlé louky koupit pro kozičku tak to nešlo. A do roka mám dům uprostřed stavebních pozemků. Často na Vaše minulá slova vzpomínám...
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Dobrý den, zdravím všechny čtenáře. Novela zákona, která zpřísnila podmínky k vynětí ze zemědělského půdního fondu, vešla v účinnost v tomto roce. Podmínky se zpřísnily opravdu výrazně, dokonce tak, že nám spousta starostů píše, že by tyto podmínky chtěli o něco rozvolnit. Pokud se vám tato situace stala před více než rokem, jsem bohužel nemohl ovlivnit.
DOTAZ: Pane ministře,má vůbec Vaše ministerstvo snahu řešit,aby zemědělci střídali plodiny ?Řepka a kukuřice jak známo příliš vody na polích nezadrží.
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Do letošního roku nebyla žádná povinnost pro zemědělce, která by ukládala střídání plodin. Od tohoto roku jsme tento trend změnili a zemědělci mají poprvé povinnost střídat nejméně tři plodiny. Pro příští roky zvažujeme další zpřísnění a nároků na osevní postupy.
DOTAZ: Dobrý den, jde ještě něco udělat proti tomu aby nemizel dobytek z našich ZD? Může stát nějak ovlivňovat výkupní ceny mléka? Tak si říkám ono když nebude dobytka, nebude pomalu ani čím hnojit pole...
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Aby dobytek v ČR neubýval je z mnoha důvodů důležité, například i s ohledem na přísun organické hmoty do půdy, ale i v návaznosti na pracovní místa na venkově. Ministerstvo nemá však žádné možnosti, jak ovlivnit výkupní ceny zemědělských komodit, tedy ani mléka. Snažíme se motivovat zemědělce k tomu, aby živočišnou výrobu měli, a poskytujeme jim finance na investice nejenom do prvovýroby, ale také na technologie na zopracování např. mléka, aby vyráběli finální produkt, který mohou nabídnout spotřebiteli.
DOTAZ: Pane ministře, stále slyším české zemědělce skuhrat, jak je stát málo podporuje, ale není problémem českého zemědělství a potravinářství také trochu nedostatek podnikavosti? Proč jsou supermarkety plné polských potravin? Protože Poláci dokáží pružně zareagovat na co Češi chtějí a za co budou utrácet peníze. A z vlastní zkušenosti vím, že polské potraviny jsou i velmi kvalitní (v Polsku), ovšem kvalita těch, co se prodávají u nás je výsledkem tuzemské poptávky. Proč Poláci dokáží vypěstovat rajčata, která za akční cenu zaplní zdejší supermarkety, když na Moravě jsou klimatické podmínky pro takovou produkci znatelně lepší? Rozdíl je možná v tom, že Češi mudrují a čekají, Poláci pěstují a vydělávají... Zdraví Strnad Jan
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Osobně znám většinu zemědělců i potravinářů, kteří neskuhrají a nestěžují si a kteří umí vyrobit velice kvalitní produkty převyšující polskou kvalitu. Nicméně jsou tady určité rozdíly, které dávají výhodu polským producentům. Například to, že mají podstatně nižší daňové a sociální zatížení. To se samozřejmě někde projeví. Ale i v Olomouckém kraji znám spoustu zemědělců, kteří vyrábějí velice kvalitní a při tom cenově dostupné výrobky.
DOTAZ: Dobrý den, pane ministře, domnívám se, že náš vstup do Evropské unie našemu zemědělství příliš neprospěl. Například zničil cukrovary. Budete mi tento názor vyvracet?
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Pokud jde o počet cukrovarů, tak ten opravdu vstup do EU poznamenal. Ale je dobré se podívat na čísla a z těch je patrné, že dnes v ČR zpracováváme historicky největší množství cukru. Je to způsobeno tím, že hektarové výnosy cukrovky se zdvojnásobily za posledních 20 let a zvýšily se i kapacity cukrovarů. ČR se dnes potýká s poměrně velkými přebytky cukru, jsme tedy čistě exportní zemí pokud jde o cukr.
DOTAZ: Dobrý den pane ministře.Nestálo by za zvážení,aby jste zvýhodnily dotace pro zemědělce kteří mají i živočišnou výrobu-chov hovězího a produkují hnůj.Nedělají jen rostlinou výrobu -obilí,řepku ,kukuřici a hnojí jen chemicky.
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Vaše úvaha je naprosto logická. V letošním roce jsme to promítli do podmínek Programu pro rozvoj venkova, a právě zemědělci, kteří mají živočišnou výrobu nebo pěstují speciální plodiny (ovoce, zelenina, chmel...), tak mají výrazně lepší podmínky při žádostech o dotacní finanční prostředky.
DOTAZ: Dobrý den, domnívám se, že je naše populace tloustne a je to i díky tomu, že na trhu jsou pro děti nevhodné - tučné a přeslazené výrobky. Tuším, že v Maďarsku uzákonili vyšší daň, pro tato nezdravá jídla, jako jsou například brambůrky, zvažujete něco podobného zavést u nás?
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Nejsem příznivcem těchto regulací, já osobně to tedy nezvažuji. Každý si má sám uvědomit, co jí a kolik toho jí. Spíše je problém v tom, že lidé při současném způsobu života přijmou více energie, než vydají.
DOTAZ: Dobrý den, pane ministře, chtěla jsem se Vás zeptat, zda si nějak udržujete fyzičku - postavu. Lze to při Vašem způsobu života? Děkuji, s pozdravem Kamila
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Bohužel za poslední dva roky nemám prakticky žádný čas na sport. Ke sportování se dostanu spíše výjimečně, ale snažím se hlídat si, co jím a kdy jím, abych nepřibíral.
DOTAZ: Jak se letošní sucho podepsalo na vašem domácím hospodářství?
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Přímo u nás doma to byly po loňských rekordních žních druhé nejlepší žně. I celorepublikové průměry ukazují, že se sucho na sklizených obilovinách nijak dramaticky neprojevilo. Spíše způsobuje problémy pro plodiny, které se budou ještě sklízet (chmel, brambory, ovoce, zelenina...).
DOTAZ: Dobrý den, pane ministře, jak pokračují přípravy další etapy protipovodňové ochrany Olomouce? Už je jasné, co bude kdo platit a kdy se asi začne? Děkuji
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Ano, už je to jasné. Ministerstvo se dohodlo s magistrátem i krajem. Probíhá stavební řízení a pokud nenastane žádní komplikace, mělo by se příští rok začít s realizací.
DOTAZ: Dobrý den, jak se díváte na používání chemických ošetření plodin v zemědělství? Neměly by se omezit? Deník například nedávno psal o tzv. biologické válce - kdy nasadil do kukuřice vosičku, která pomáhá zničit škůdce zavíječe a prý to celkem dobře funguje. Nedalo by se to zavést celoplošně?
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Biologických přípravků se v zemědělství dnes používá celá řada a za poslední roky i statistiky ukazují, že dochází k poklesu používání pesticidů. Zemědělci samozřejmě by mohli používání pesticidů výrazně snížit, je třeba si však uvědomit, že se to může promítnout do výnosů a ekonomiky - což by se mohlo projevit růstem cen potravin.
DOTAZ: V květnu jste obhájil post místopředsedy KDU-ČSL. Bylo to ale poměrně těsně. Jakou jste si z toho vzal zpětnou vazbu?
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Kdo tu volbu sledoval detailně, tak ví, že více než 90 delegátů udělalo chybu a u mého jména dali kolečko, ale u jména protikandidáta zapomněli dát negativní křížek. Jinak samozřejmě nad svou prací přemýšlím a i ze svého okolí stojím o zpětnou vazbu. Pokud na příštím sjezdu přijde kdokoliv, kdo moji práci bude umět dělat lépe, budu rád, když jej delegáti zvolí.
DOTAZ: Co říkáte na to, že v Rusku zlikvidovali kvůli embargu 20 tun rajčat z Česka? Takové nehorázné plýtvání. Myslíte si, že embargo je účinné a to i za takovou cenu? Vždyť je na světě tolik lidí, kteří nemají pořádně co jíst...
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Likvidovat potraviny tímto způsobem považuji opravdu za velice nešťastné. tato politika mi připomíná počínání Mao-Ce-Tunga v 50. letech minulého století. Navíc se prokázalo, že ona zlikvidovaná rajčata nebyla vůbec z ČR, ale z Makedonie. Nechť si o tom každý soudný čtenář udělá obrázek sám.
DOTAZ: Dobrý den, pane ministře. Šumpersko a Jesenicko bývalo lnářským regionem. po 89. roce len zcela zmizel, myslíte si, že by se mohl vrátit?
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Vidím to jako velice složité, protože v ČR už není žádná zpracovna lnu. Pěstuje se u nás len pouze na olej, a opravdu nevím o tom, že by nějaký podnikatelský subjekt měl ambici znovu pěstovat a zpracovávat přadný len. Což je velká škoda.
DOTAZ: Máte už vyčísleno, jaké škody suché počasí v naší zemi napáchalo? Které plodiny jsou nejvíce postižené a kolik se musí zničit?
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Celkové vyčíslení nemáme, zatím jsou jen odhady o kolik se sníží výnos u některých plodin vlivem sucha. Situaci sledujeme a uvidíme, zda bude vyžadovat nějaké speciální kompenzace pro postižené zemědělce.
DOTAZ: Bude česká strana při propagaci exportu do USA nějak systematicky využívat fenomém "kolache" (http://www.nytimes.com/2013/10/09/dining/the-kolache-czech-texan-or-all-american-all-three.html?_r=0)? 
Nějak ve stylu: "Poznali jste české kolache, co tak zkusit něco dalšího?" Děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek dne: -)
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Děkuji za velice zajímavý podnět. Určitě to prodiskutujeme s potravinářskou komorou a rozhodně je to velice zajímavá myšlenka.
DOTAZ: Dobrý den, jak se díváte na používání náhražkových a chemických látek v potravinách? Nemyslíte si že omezení palmového oleje by pomohlo jednak životnímu prostředí a pomohlo našim zemědělcům? Nebo plný zákaz dávání tetrahopu do piva který je v Německu zakázán a u nás bohužel povolený.
21.8.2015
ODPOVĚĎ:O tom, které látky povolit či zakázat pro využití v potravinářství, vedeme diskuse s ministerstvem zdravotnictví a rozhodující slova má min. zdravotnictví, které musí garantovat, že daná látka je pro zdraví bezpečná. Jít cestou zákazu některých surovin s ohledem na nepřímou podporu našich zemědělců je myšlenka zajímavá, jen si prověřím, zda to neodporuje pravidlům jednotného unijního trhu.
DOTAZ: Chystáte se do budoucna nějak zamezit tomu, aby sucha, která znovu mohou nastat v dalších letech, neponičila úrodu? Že by se například vybudovaly nějaké nádrže na vodu, z nichž by se pak dalo čerpat? A myslíte, že se u nás začnou pěstovat plodiny, které nebudou potřebovat tolik vody a horké a suché počasí jim prospívá? děkuji za odpověď.
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Připravujeme celý soubor opatření pro lepší hospodaření s vodou. Musí to začít změnou u zemědělců samotných, v jejich přístupu k hospodaření s půdou i k tomu, jaké plodiny pěstují - mnohdy pěstují plodiny, které nejsou vhodné pro suchem postihované oblasti. Dále chceme rozvíjet nové rybníky, pokračovat v pozemkových úpravách, které napraví chyb, jichž se dopustili naši předkové při kolektivizaci (např. rušení mezí, vysušení mokřadů atd..). Chceme také budovat systém závlah, protože tyto systémy za posledních 25 let byly velice málo udržované a někde nefungují vůbec. Zvažujeme i realizaci některých vodních nádrží na řekách, kde není žádná možnost nadlepšovat průtoky v období sucha. Chceme také zapojit domácnosti do podstatně lepšího systému hospodaření s vodou, například využíváním dešťové vody či snížením plýtvání s vodou ( k tomu by v budoucnu mohla sloužit tzv. "nová zelená úsporám".)
DOTAZ: Dobrý den, pane ministře. Chlěl jsem se zeptat zda mají zemědělci nějakou vyjímku na provádění zem.prací ( podmítání) v nočních hodinách? Konkrétně v době 23,30h až 02,00h. Děkuji za jasnou odpověď.
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Zemědělská technika nemá zákonem žádná omezení, které by říkalo, kdy smí či nesmí být v provozu. Většina rozumných zemědělců pokud musí pracovat i v noci při sklizni, tak, se snaží tyto práce dělat tak, aby co nejméně rušily noční klid. Z vaší otázky mám dojem, že máte asi nějakou negativní zkušenost, úplně nejjednodušší doporučení je zajít za dotyčným zemědělcem a požádat jej, aby zda by nemohl v noci pracovat třeba na jiném vzdálenějším pozemku. Případně zvolit jinou trasu, pokud vám jezdí pod okny. Ale ne vždy je to možné a zkuste třeba i vy pochopit zemědělce, kteří musí v optimálním termínu sklidit a kolikrát, když to nestihnou, tak třeba přijdou deště, které jejich celoroční snažení výrazně znehodnotí. Protože v zemědělství platí staré heslo, že jeden den živí celý rok.
DOTAZ: Dobrý den pane Jurečko, snažím se žít zdravě a jíst dostatek zeleniny a ovoce. Musím říct, že mi dost vadí, když se dozvídám, jak je spousta potravin vlastně nezdravá, protože rostliny jsou stříkány a chemicky ošetřovány. Nevím ani, jestli můžu věřit tomu, když má nějaký výrobek nálepku eko/bio, zda opravdu byl vypěstován v kvalitní půdě a bez postřiků... Jak se vůbec takové farmy a pěstitelé kontrolují? A z vaší zkušenosti, dodržují to?
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Výrobkům s označením Bio produkovaným v ČR lze opravdu věřit. Bio-zemědělci jsou kontrolování a certifikováni každý rok. Sledují se i v jejich výrobcích stopy reziduí po pesticidech. Pokud by tam bylo jakékoliv zjištění jejich obsahu, tak jsou výrobky okamžitě staženy z trhu a daný zemědělec přichází o certifikát Bio. Tato kontrola je v ČR opravdu velice přísná. Pokud vím, tak za poslední dva roky nikomu z tuzemských producentů certifikace Bio nebyla odebrána.
DOTAZ: Dobrý den pane Jurečko, jak se daří vaší početné rodině? Obdivuji vaši manželku, že to tak zvládá, starat se o děti a zároveň mít muže často mimo domov. Můžete prozradit, jak trávíte volný čas, pokud vám nějaký zbývá? Děkuji Eva z Prostějova.
21.8.2015
ODPOVĚĎ:Musím říct, že moje manželka současnou situaci zvládá velice dobře a musím ji opravdu poděkovat, protože to vůbec nemá jednoduché. Doma jsem prakticky pouze v sobotu a v neděli, a to dost často ještě odjíždím na různé společenské akce. Volného času je velice málo, ale teď jsem byl třeba v pondělí a v úterý doma, tak jsme se s nejstarším synem pustili do opravy pionýra, který jel naposledy před 40 lety. Jinak se volný čas snažím trávit, pokud to jde, nějakými společnými zážitky s celou rodinou, takže docela často vyrážíme na různé menší výlety. 
Děkuji moc za dnešní dotazy a přeji všem čtenářům Deníku pohodový konec léta a štěstí a zdraví jejich rodinám. S pozdravem Marian Jurečka.

Celý rozhovor najdete zde.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL