Ministerstvo zemědělství neposkytlo žádnou záštitu na brožuru, která má údajně oslavovat kolektivizaci


07.07.2015

Tisková zpráva – Reakce Ministerstva zemědělství na tiskovou zprávu Asociace soukromého zemědělství, v níž tvrdí, že MZe poskytlo záštitu na brožuru, která má údajně oslavovat kolektivizaci. Nic takového se však nestalo!

Ministerstvo zemědělství poskytlo záštitu na akci „Výstava historických zemědělských strojů k 60. výročí založení zemědělského družstva Oprostovice“. To, že vznikla k této výstavě i publikace údajně oslavující kolektivizaci, jsme se dozvěděli až z médií. Ministerstvu nebyla brožura zaslána ke schválení. Logo MZe tedy na ní bylo použito neoprávněně. MZe dostalo ke schválení pouze návrh banneru, který se na akci objevil a ten byl schválen.

Z výše uvedeného je zřejmé, že vzniklé skutečnosti nemohlo Ministerstvo předejít. Žadatelé o záštitu totiž mají povinnost nám zaslat všechny materiály, kde chtějí použít logo MZe, k odsouhlasení. K tomu tentokrát nedošlo.

Pan ministr se k uvedené věci vyjádřil v prohlášení pro Asociaci soukromého zemědělství, které přikládáme v příloze. Jeho hlavním sdělením byla snaha o neprohlubování příkopů v zemědělské veřejnosti, aby ji nevyčerpávaly uměle vyvolávané spory. Naopak vyzval k jednotě, protože pouze ta povede k většímu vlivu zemědělců ve společnosti. Rovněž zdůraznil, že násilnou kolektivizaci ve svém projevu zcela jasně odsoudil - ostatně jeho rodina byla za komunistického režimu kolektivizací rovněž postižena.

Nutno dodat, že přímo na akci bylo i mnoho malých soukromých zemědělců, kteří také poskytli většinu strojů, jež byly na výstavě prezentovány.

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL