KDU-ČSL: Chceme férové podnikatelské prostředí


03.06.2015

Tisková zpráva, 3.6.2015

Návrh elektronické evidence tržeb prošel vládou a míří do poslanecké sněmovny.

„Ministr Babiš objasnil některé detaily a zapracoval všechny námi požadované připomínky. Dva měsíce jsme prosazovali úpravu původního návrhu a to se nám nakonec dnes podařilo,“ řekl Marian Jurečka, místopředseda KDU-ČSL.

KDU-ČSL požadovala vysvětlení a opravu řady pasáží v důvodové zprávě a v analýze dopadů elektronické evidence tržeb RIA, aby mohl být materiál vládou schválen.

„Před dnešním jednáním vlády jsme veškeré podklady prostudovali do detailů a na vládu jsme šli s požadavkem vyjasnění nesrovnalostí. Naše připomínky byly zapracovány, takže nyní už víme, jaké náklady bude mít stát se zavedením EET, známe její očekávané výnosy. Je jasně definované, kterých živností se EET bude v první fázi týkat, prosadili jsme také, aby o případných změnách v jejich výčtu nerozhodovalo ministerstvo financí, ale řešily se prostřednictvím nařízení vlády,“ řekl Marian Jurečka.

V první fázi bude elektronická evidence tržeb zavedena pro restaurace, hotely a stravovací služby. Později by měly tržby evidovat i podnikatelé v oblasti velkoobchodu a maloobchodu. Nebude se naopak týkat například neziskových a charitativních služeb nebo spolkových a zájmových sdružení.

„Již ve volebním programu jsme jasně deklarovali, že chceme zavést pořádek ve výběru daní. Elektronická evidence tržeb je cestou, jak narovnat podmínky mezi nepoctivými živnostníky a živnostníky, kteří daně poctivě odvádějí. Nechceme nikoho trestat. Námi prosazené změny v návrhu by měly vést k vyššímu výběru daní a současně ochránit poctivé živnostníky,“ dodal Jurečka.

Tím však tažení vlády proti daňovým únikům nekončí. Připravujeme další opatření směřující k eliminaci daňových úniků v ekonomice, např. párování faktur pro zamezení nadměrných odpočtů DPH.

Celá zpráva zde.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL