Beseda na téma Církevní restituce


17.02.2014

Beseda na téma CÍRKEVNÍ RESTITUCE s předsedou Federace židovských obcí v České republice a zároveň předsedou Židovské obce Olomouc se uskuteční v úterý 25. února 2014 v 19 hodin v centru města, na adrese Palachovo náměstí 1, Olomouc.

Federace židovských obcí v České republice je jednou ze 17 náboženských společností, kterých se týkají tzv. CÍRKEVNÍ RESTITUCE. Dle současného zákona má být Federaci na místo dosavadního ročního státního příspěvku na chod ve výši 12 093 000 Kč vypláceno po dobu 30 let 272 064 153 Kč. K židovskému vyznání se ve sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo 1 132 občanů české republiky.

Ing. Petr Papoušek je předsedou Federace židovských obcí v České republice od roku 2012. Vystudoval Vysokou školu báňskou – obor makroekonomie a během vysokoškolského studia strávil také rok na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.


Více zde: http://www.mladilidovci.cz/news/cirkevni-restituce-debata-s-predsedou-federace-zidovskych-obci-ing-petrem-papouskem/

nebo zde: https://www.facebook.com/events/205607412970124/


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL