Setkání s německým ministrem zemědělství Christianem Schmidtem


11.04.2014

Tisková zpráva – Společná zemědělská politika a dobrá spolupráce obou zemí při vyjednávání o její budoucí podobě byla témata, o kterých spolu dnes hovořili ministr zemědělství Marian Jurečka a německý ministr zemědělství Christian Schmidt. V rámci jednání ministři obou zemí debatovali také o ekologickém zemědělství a možnostech využívání bioplynu.

setkání ministrů„Spolupráce mezi českými a německými zástupci při jednáních o nové Společné zemědělské politice Evropské unie byla velmi intenzívní a přínosná. Díky tomu se nám v Bruselu podařilo prosadit mnoho společných cílů,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Dalším tématem dnešního setkání bylo ekologické zemědělství, které nová Společná zemědělská politika podporuje jako hospodaření ohleduplné k životnímu prostředí.

„Stále více evropských spotřebitelů žádá a také vyhledává kvalitní potraviny zaručeného původu. Biopotraviny tyto požadavky přirozeně splňují a navíc ekologické zemědělství přináší mnoho nových podnikatelských příležitostí a na ně navázaných nových pracovních míst,“ uvedl Marian Jurečka.

Ministři zemědělství jednali i o důležitosti transparentního značení původu potravin, které spotřebitelům usnadňuje orientaci při výběru zboží v obchodech.

Christian Schmidt také s Marianem Jurečkou mluvili o obnovitelných zdrojích energie, zejména o energetickém využití biomasy produkované v zemědělství. Vlastní bioplynové stanice využívající tuto biomasu jsou pak jedním ze způsobů, jak zlepšit ekonomickou situaci zemědělských podniků díky úsporám za dodávky energií.

Německo patří mezi tradiční a největší obchodní partnery České republiky. Podle hodnoty agrárního dovozu do ČR je na prvním místě a podle hodnoty agrárního vývozu pak na místě druhém. Obrat vzájemného obchodu dosáhl v roce 2003 přibližně 24,6 miliard korun a do roku 2013 vzrostl více než trojnásobně na 75,3 miliard. Čeští zemědělci a obchodníci do Německa nejčastěji vyvážejí pšenici, mléko a pivo. Z Německa se nejčastěji dováží vepřové maso, pokrutiny ze sóje, sýry a čokoláda.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

 

Celý článek zde: 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_ministr-zemedelstvi-jurecka-v-ramci.html


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL