Pouť rodin 2015


17.05.2015

Již 10. ročník poutě rodin byl letos spojen s oslavami výročí 20 let od návštěvy sv. Jana Pavla II. na Svatém Kopečku.

Krásné počasí, doslova zástupy rodin a pohodová atmosféra, tak by se dala charakterizovat letošní Pouť rodin. Po slavnostní mši svaté, během níž byl uložen ostatek sv. Jana Pavla II., zahrála poutníkům před kostelem dechovka, dostali výborné koláčky a ženy také krásnou květinu. V ambitu bylo připraveno občerstvení, skákací hrad pro děti a také skvělé soutěže. Soutěžící děti nakonec přišel navštívit také samotný Jan Pavel II., jehož zahrál jeden z dobrovolníků, a pověděl dětem o své službě a o svém životě.

Krásnou atmosféru dokreslovalo slunečné počasí a i když lehce foukalo, náladu to nikomu nezkazilo. Pouť doprovázela také vernisáž výstavy fotografií Jinřicha Štreita. Odpoledne se v kostele konal koncert skupiny Střípků, která byla mimochodem založena právě při příležitosti návštěvy Jana Pavla II. na Svatém Kopečku.

Tradici poutě rodin založil v roce 2006 tehdejší poslanec PSP ČR Tomáš Kvapil. Letošního ročníku se také krátce se svou ženou zúčastnil.

Děkujeme všem poutníkům za účast a přispění k dobré atmosféře a těšíme se zase rok!

FotogalerieÚvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL