Setkání se zemědělskou veřejností z Olomouckého kraje


24.02.2014

Ministr zemědělství Marian Jurečka se v pondělí 24. února sešel v Horce nad Moravou se zástupci zemědělské veřejnosti z Olomouckého kraje. Navázal tak na setkání se starosty, které proběhlo před dvěma týdny ( http://www.marianjurecka.cz/clanek-85-setkani-se-starosty-z-olomouckeho-kraje.html ) a hodlá v setkáních pokračovat.

Cílem je přímý kontakt s lidmi z kraje a otevření se ke vzájemné spolupráci. Během setkání dostali prostor také všichni zúčastnění a mohli klást otázky a s ministrem Jurečkou debatovat. Po skončení oficiálního programu byl pan ministr dále k dispozici pro osobní konzultace.

Celá akce se setkala se spokojeností na obou stranách a byla završena společnou večeří dobrého guláše.

Více fotografií ze setkání si můžete prohlédnout na facebookové stránce Mariana Jurečky zde:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.604987372914307.1073741827.356451014434612&type=1


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL