Hostem 20 minut Radiožurnálu


14.04.2015

ČRo, Dvacítka Radiožurnálu, 14. dubna 2015

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Opravdu nám bez prodloužení podpory biopaliv hrozí pokuta z Bruselu? Neprosazuje vládní koalice zákon jen proto, že z něj mohou mít peníze firmy kolem Andreje Babiše? A proč na Státním pozemkovém úřadu dohlíží na církevní restituce bývalý šéf pohraničníků? Budeme se ptát. Ministr zemědělství Marian Jurečka je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Vítejte, pane ministře, dobrý den.

Marian JUREČKAministr zemědělství

Dobré odpoledne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Pane ministře, jste s Andrejem Babišem kamarád nebo jste pouze kolegové?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Rozhodně nejsme kamarádi, myslím si, že jsme kolegové, kteří mají k sobě poměrně chladný vztah.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Chladný vztah? Člověk by řekl, že musíte být kamarádi, protože kamarádi pro sebe ledasco udělají a vy jste předložil zákon, který původně napsalo Ministerstvo financí a mluví se hodně o tom, že tento zákon pomáhá firmám kolem Andreje Babiše, tak proto jsem se ptala na to, na ten vztah.

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já jsem ten zákon předložil proto, že mně to uložila Vláda České republiky, abych ho předložil Poslanecké sněmovně. Já ten zákon nepředkládám s ohledem na to, jestli je na Ministerstvu financí Andrej Babiš a je vlastníkem Agrofertu nebo ne. Prostě tady před rokem 2010 se Česká republika jako členský stát Evropské unie zavázala k některým závazkům, to znamená, že v roce 2020 budeme mít 10 % obnovitelných biopaliv v dopravě a snížíme emise skleníkových plynů o 6 % a tady právě ta cesta podpory biopaliv v případě pohonných hmot je cestou, jak tyto závazky do značné míry naplnit. A já musím říct jenom ..., pro ilustraci, když jsem se Miroslava Kalouska minulý týden v Poslanecké sněmovně ptal: „To vám, pane kolego, nevadilo v roce 2009, že jste předkládal prakticky totožný zákon skoro, že tady je nějaký Andrej Babiš a Agrofert?“ Tak on mi tehdy řekl: „Pane kolego, tehdy to nebylo mediální a politický téma.“ Takže asi tak je to potřeba orámovat do té diskuse.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Dobře, já nevím, proč zrovna se bavit hned o panu Kalouskovi, protože mě by zajímala jiná věc, jestli jste neměli počkat třeba nějakou dobu, protože stále ještě není jasné, jak se k celé problematice postaví právě Brusel, jestli bude i nadále podporovat biopaliva první generace, anebo jestli začne podporovat už biopaliva druhé generace? Proč jste s tím tak pospíchali? Proč jste to jaksi schválili v tom vládním návrhu tak, že se to týká až do roku 2020?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Tady je potřeba si říct, že ta diskuse v Bruselu se dneska v zásadě nevede ani tolik o těch závazcích, které jsou dány pro rok 2020, ale o tom, co bude dál. A my tady máme desetiletý plán, kde jsme se zavázali k těm závazkům, které jsem zmiňoval, které chceme naplnit, a to bylo rozděleno na území České republiky nebo pro náš stát na dva víceleté pětileté plány. Teď jsme, teď nám končí jeden, jeho notifikace končí posledním červnem tohoto roku. Cokoliv budeme podporovat v rámci vysokoprocentních biopaliv, které jsou dnes podporovaná sty procenty, jsou plně osvobozeny od spotřební daně, to bude nedovolená podpora. Proto je tady teď nově předkládaná ta novela zákona o spotřební daně, která nově zatěžuje, poprvé v historii zatěžuje vysokoprocentní biopaliva v minimální výši spotřební dani v úrovni 1,80 korun u těch stoprocentních.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Ale vy jste mohl, a to říká v Mladé frontě DNES i váš externí poradce, agrární analytik Petr Havel, schválit podporu biopaliv první generace jen na rok a počkat právě, jak rozhodne Brusel, tak proto se ptám, proč jste to neudělali, proč jste to museli schválit hned na celých pět let.

Marian JUREČKAministr zemědělství

Protože Evropská komise, a to pan, při vší úctě pan agrární analytik, pan Havel, který se o tu problematiku nezajímal a nediskutoval ji s naším odborným útvarem a s lidmi, kteří řeší proces notifikace už několik let, tak vůbec neví o tom, že ty závazky jsou tady do roku 2020 dány, ale nicméně to, co dneska aplikujeme v rámci té novely zákona spotřební daně nám dává možnost za rok, za dva přehodnotit tu výši té podpory a říct - budeme to dělat jinak, protože máme vědu a výzkum, která vyřešila biopaliva druhé generace, ale dnes jsme v té situaci nejsme. My v novele zákona o spotřební dani neříkáme, že ta novela je na rok, na pět nebo na deset nebo na nekonečně dlouho. Prostě ta novela tady bude platná do doby, než uděláme novou novelu, takže ta možnost za rok udělat nějaký upgrade se vůbec nevylučuje.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Jaký by byl ten upgrade v tom případě?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Tak samozřejmě, jestliže tady mluvíme o biopalivech druhé generace, tak je potřeba si říct, a to nejsem já ten kompetentní člověk, ale v oblasti vědy, výzkumu, co nám tady umožňují ty trendy, ale můžeme se také bavit o tom, že ty závazky může naplnit například větší podporou elektromobilů nebo aut na alternativní pohon, jako je například vodík a podobně, ale to je záležitost ministrů dopravy a ministrů životních prostředí, protože právě na ně dopadají ty dvě evropské směrnice, které říkají, že máme do roku 2020 splnit cíle. Já jsem jenom ten, kdo je zodpovědný za ten víceletý plán biopaliv. Historicky to naše Ministerstvo dostalo do vínku, ale v zásadě mého resortu se to skoro prakticky vůbec netýká ta problematika, bohužel.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

No, proto se každý ptá, proč jste to předkládal, víte?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Protože my jsme už od roku 2005 zodpovědní za víceletý plán biopaliv dopravy. Já nevím, kdo to tehdy rozhodlo, proč se dalo k Ministerstvu zemědělství a ne k Ministerstvu dopravy. A vláda, když mně uloží, že já prostě tady tento návrh této novely předložím do Sněmovny, tak prostě ministr je ten, který jedná na základě kolektivního rozhodnutí vlády. Takových úkolů dostáváme na každém jednání vlády X.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Já jenom připomenu, že jde o novelu zákona o spotřební dani. Zákon jednak prodlužuje podporu biopaliv nízkou daní až do roku 2020 a zároveň se přílepkem k zákonu o ochraně ovzduší zpřísňuje povinnost přimíchávat biosložky do běžného benzinu a nafty. To zvýší poptávku po biolihu a bionaftě a hned tři továrny pana Babiše vyrábějí biosložky do pohonných hmot. Cítíte to ale jako problém?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Řekněte si, 70 % paliv v České republice uvádí na trh soukromé distribuční společnosti, které jsou zodpovědné za to přimíchávání, kde oni nakoupí biopaliva, jestli v České republice nebo v zahraničí, je jejich záležitost a předpokládám, že to dělají na základě nejlepší nabídky v rámci volné soutěže. Těch 30 % dodává Čepro. A zde ten systém je tak, že každý měsíc se soutěží minitendr.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A kdo dodává do Čepra?

Marian JUREČKAministr zemědělství

A do Čepra dodávají skoro z poloviny i firmy, které jsou mimo skupinu Agrofert.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Ale i firmy ze skupiny Agrofert?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Samozřejmě, ale já potom dodávám v celkovém kontextu, pak si řekněme, jestli chceme utrácet, to je ta část tady dávaná biopaliva, v rámci biopaliv do pohonných hmot je něco, co jsme vyrobili na území České republiky a platíme za to našim producentům, našim výrobcům, ať už jsou to zemědělci nebo zpracovatelé, ať už jsou to lidi ve skupině Agrofert nebo nejsou, ale to, co tam platíme za ty fosilní paliva, co by tam nebylo, tak to platíme těm, kteří nám dodávají ropu z Ruska.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Myslíte, že ta novela zákona o spotřebních daních projde ve Sněmovně příští měsíc, protože minulý týden se kolem toho strhla velká debata, vůbec se nehlasovalo v prvním čtení?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já bych rád, aby to prošlo prvním čtením. My do druhého čtení budeme mít už potom oficiální dokumenty Evropské komise, které nám přesně řeknou, jak je to s tou povinností přimíchávat do každého litru, jestli to teda bude ze 100 % povinnost tak, jak teďka na pracovních úrovních jednání s Evropskou komisí nám jejich pracovníci sdělují, nebo se tam bude možnost tu, ten limit naplňovat tím, že něco dáme do každého litru a něco si ponecháme jako možnost mít plnění toho závazku v rámci vysokoprocentních biopaliv, to nám řekne oficiální dokument a potom už nebudou ty spekulace, jestli ten přílepek byl na základě toho či onoho požadavku toho kterého ministerstva, ale de facto budeme mít černé na bílém, že nám to říká Evropská komise. Já za to budu velice rád, kdybychom budeme ten dokument tady oficiálně mít na stole.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A v prvním čtení to prohlasujete tedy KDU-ČSL, ČSSD a ANO kromě pana Babiše, který řekl, že bude hlasovat proti?

Marian JUREČKAministr zemědělství

My, když to neprohlasujeme v prvním čtení, tak od 1. července nám běží nedovolená podpora, Evropská komise s námi zahájí řízení, my nebudeme mít ani tu deklaraci, že jsme začali legislativně něco konkrétně dělat a Česká republika se vystaví riziku sankcí, tak proto já říkám ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

To je ta sankce kolem miliardy korun, o které vy mluvíte, a tady si ale člověk říká, proč by nás měl Brusel pokutovat v situaci, kdy Unie právě uvažuje, že ustoupí od podpory biopaliv první generace, jestli by jim to stálo za to jaksi se soustředit na Českou republiku a pokutovat ji za to?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Tak jako to říkají lidé, že Evropská unie od toho odchází, ale nikdo z těch lidí není ten, kteří jezdí na jednání do Bruselu. Já jsem ministr, který na ta jednání jezdí a já jsem za ten rok a půl žádnou takovou diskusi o tom, že Evropská komise ustupuje od podpory biopaliv neslyšel, takže ať lidé, kteří o tom hovoří, ať to deklarují černé na bílém.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Ale tak vy víte, že některé státy samy od toho ustupují v rámci Evropské unie.

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já mám tady s sebou ve studiu, samozřejmě divákům to nejsem schopen ukázat, přehled všech ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A posluchačům už vůbec ne.

Marian JUREČKAministr zemědělství

Pardon, posluchačům. Přehled všech států a všechny státy na úrovni minimálně 5 % a výše plní ten závazek v rámci biopaliv a směřují k tomu roku 2020.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Ale já jsem se ptala na to hlasování, které se odehraje patrně na příští schůzi v Poslanecké sněmovně, jestli to tedy bude KDU-ČSL, ČSSD a hnutí ANO bez pana Babiše, který bude hlasovat proti, kdo ten zákon prohlasuje, víte, jestli to není trochu komedie, že pan Babiš říká, že bude hlasovat proti tomu zákonu, když se tady mluví o tom, že to je zákon, který může pomoci jeho firmám.

Marian JUREČKAministr zemědělství

Tak to je otázka na pana ministra Babiše. Já jsem jeho mediální vyjádření nepochopil, jestliže člen vlády, která nese zodpovědnost, tak potom říkám ano, z mého pohledu to, co řekl za minulý týden, je komedie a je to jenom mediální póza.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Takže pan Babiš měl hlasovat nebo by měl hlasovat pro ten zákon?

Marian JUREČKAministr zemědělství

No, tak pokud řekne na vládě, že je ve střetu zájmů a že se zdržuje, tak ať to řekne i v Poslanecké sněmovně a ne, že teď mediálně se mu to hodí a otočí to a řekne - mě to vůbec nezajímá a já klidně budu hlasovat proti. Dobře, když neodhlasujeme vůbec nic, tak jde od 1. července nedovolená podpora. A kdo za to ponese odpovědnost? Vláda České republiky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Takže to bude vypadat tak, že pan Babiš si nad tím umyje ruce a řekne - to prohlasovala vláda, ale já hlasoval proti, takhle to bude vypadat a co si o tom má myslet volič?

Marian JUREČKAministr zemědělství

To se musí ptát volič pana Andreje Babiše.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A co si o tom myslíte vy, protože pan Babiš, když jsme ho zvali, tak vždycky, i k tomuto tématu, tak vždycky říká - to je téma pro pana Jurečku, tak proto se na to ptám teď vás.

Marian JUREČKAministr zemědělství

Je to téma také pro ministra průmyslu a obchodu, pro ministra dopravy, pro ministra životního prostředí, ale já jsem řekl, že to, co teď předvedl za ten týden Andrej Babiš, je z mého pohledu populistická mediální póza, tak buďto platí to, co řekl na vládě, a ne, že teď pod tou debatou, která se tady vede a která, musím říct, že mediálně je mnohdy mimo rámec těch racionálních argumentů, tak je to prostě jenom z mého pohledu populismus.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Ministr zemědělství Marian Jurečka je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane ministře, řekněte mi, jak dalece vlastně poškozuje vás osobně to, že jste s Andrejem Babišem v jedné vládě a to, že vlastně musíte čelit otázkám opozice?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já z toho samozřejmě vůbec nejsem nadšen z některých těch zkratek, které se vytvářejí, protože dost často potom se to dává do takové úplně jednoduché zkratky, v uvozovkách, cokoliv Jurečka udělá pro zemědělství, zároveň dělá pro Andreje Babiše. Mě to, já se musím přiznat, že mě to do jisté míry v té práci samozřejmě člověka to i unavuje a říká si, jestli tohle má zapotřebí. Já jsem jako v životě žádný … nedělal, ani dělat nebudu, proto jsem do politiky nešel.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Je to nejtěžší období, které zažíváte v politice?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já si myslím, že asi složitější bylo vyjednávání o této koalici, ale rozhodně to není období teď za poslední 3 týdny, ze kterého bych měl radost.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Když říkáte, že jste si sám říkal, jestli to máte zapotřebí, tak zvažoval jste, že byste odešel z politiky? Bylo to tak daleko ty úvahy?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Takto daleko to zatím nebylo, ale když vám denně chodí desítky mailů, kde lidi z vás dělají darebáka a zloděje, tak samozřejmě, když víte, že ta realita je úplně někde jinde, tak někdy máte sto chutí s tím seknout a říci - fakt tohle nemám zapotřebí, ale na druhou stranu, myslím si, že toto bohužel s sebou politika nese.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Co by se muselo stát, abyste s tím sekl?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já bych s politikou sekl v okamžiku, kdybych měl dělat něco, co je opravdu v rozporu s mým svědomím, bez ohledu na to, jaká je realita mediální nebo nějaká jiná, ale pro mě je měřítko mé vlastní svědomí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A to zatím nenastalo?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Ne, to nenastalo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A myslíte, že o spolupráci s Andrejem Babišem, o jaksi vládní spolupráci s jeho hnutím budete debatovat i na nadcházejícím sjezdu, který bude mít KDU-ČSL ve Zlíně v květnu?

Marian JUREČKAministr zemědělství

My na tom sjezdu chceme především debatovat o tom, jaká má být budoucnost České republiky a co má vláda, ve které my jsme účastni, přinést za konkrétní věci, protože si myslíme, že jsou tady věci, které nedostatečně akcentujeme a bylo by potřeba se na ně více zaměřit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Dobře, budete se bavit na sjezdu i o spolupráci s Andrejem Babišem na vládní úrovni?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Popravdě řečeno nemyslím si, že by to mělo být hlavním předmětem diskuse, protože prostě to je věc, která je tady daná, pro kterou jsme se rozhodli už před rokem a čtvrt a v tento okamžik se máme bavit jenom o tom případně, co můžeme ještě v těch příštích 2,5 letech zlepšit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Je to věc, která vás poškozuje jako KDU-ČSL?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já nejsem o tom přesvědčen. Já si myslím, že klíčové jsou ty kroky, které za touto vládou zůstanou v praxi, to znamená, konkrétní dopady jednotlivých zákonů a ne to, jestli je mediální zkratka to, že jsme ve vládě s Andrejem Babišem, na to za pět, za deset let nikdo nebude vzpomínat, bude se řešit, jestli tahle vláda udělala něco konkrétního pozitivního pro tuto zemi či nikoliv.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Vy si myslíte, že vás to nemůže poškodit, že zase třeba příště se nedostanete do Sněmovny?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já si myslím, že dnes politika KDU-ČSL je podstatně jiná než před rokem 2010 a z reakcí, které dostávám i prostřednictvím sociálních sítí, Facebooku, Twitteru a podobně, tak si nemyslím, že KDU-ČSL by dnes byla v situaci, že by se měla obávat o to, že se nedostane do Poslanecké sněmovny.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Jak jsem říkala, v květnu máte sjezd, vy jste se rozhodl, že nebudete kandidovat na post předsedy KDU-ČSL. Před časem jste v tomto pořadu řekl, že nekandidujete proto, abyste neštěpil stranu, aby se nerozdělila na příznivce Jurečky a Bělobrádka, to trvá?

Marian JUREČKAministr zemědělství

To stále trvá.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A myslíte, že Pavel Bělobrádek bude jediným kandidátem na předsedu KDU-ČSL?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já si myslím, že bude jediným kandidátem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A proč se nenajde někdo, kdo by šel vlastně do toho souboje s ním? Má takovou podporu ve straně, je to dobrý předseda?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já si myslím, že Pavel je dobrý předseda a pokud má přijít nějaký jiný kandidát, tak ten kandidát, aby to dávalo logiku, aby to nebyl jenom výstřel nějaké osobní ambice, tak ten člověk musí přijít a říct - je tady něco špatně a já nabízím jiný druh politiky a jiný způsob směřování KDU-ČSL, a já proto tady teď nevidím důvod.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Takže vy podpoříte Pavla Bělobrádka, vystoupíte třeba s projevem na sjezdu na jeho podporu?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já nejsem první místopředseda typu Michal Hašek. Jestliže jsem s nějakým prvním místopředsedou a jsem s ním v tandemu, tak prostě má možnost celých 5 let, kdy tu, kdy ten tandem tvořím, ty připomínky, práci realizovat a říkat - něco děláme špatně, pojďme to dělat jinak, já to dělám v čase. Já nemám potřebu jakoby teď otočit a nějakým způsobem si řešit nějakou osobní ambici.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Ale tak uvažoval jste o tom, že byste na předsedu kandidoval, tak proto se ptám, jestli ...?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Uvažoval jsem na základě toho, že se na mě obrátili členové i někteří příznivci KDU-ČSL, já jsem to zvážil a na základě toho, co jsem teď řekl, že nemám dnes v tom, jak dnes směřuje KDU-ČSL, nejsem schopen dneska nabídnout něco diametrálně jiného, než tvoříme dnes jako vedení s Pavlem Bělobrádkem v čele, tak nevidím důvod, proč zbytečně tu stranu oslabovat a štěpit. Já osobní ambice nemám. Já jsem měl jedinou osobní ambici, a to bylo vrátit KDU-ČSL do sněmovny, mít v 32 letech, kdy jsem nastupoval jako ministr, ambici nějakou ještě vyšší, tak je prostě podle mě to není normální se vší pokorou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Tak třeba ještě ty ambice přijdou. Jaké by byly v tom případě? Co byste chtěl vlastně do budoucna?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já, já se přiznám, já nemám už nějaké vyšší politické ambice. Já si myslím, že v mém věku to, co jsem v jaké pozici a práci jsem dnes, tak jako by bylo troufalé mít ještě nějaké vyšší. Já mám třeba ambice se důstojně potom z politiky stáhnout, mít za sebou čistý štít a pracovat třeba na, doma na své rodinné farmě, kterou ambici jednou třeba předat svým dětem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A jak dlouho to vidíte, že ještě zůstanete v politice, na jak dlouho to vidíte?

Marian JUREČKAministr zemědělství

To je těžká otázka. My si budeme muset doma s manželkou a s dětmi vyjasnit otázku roku 2017, to bude takový klíčový rok, zda tam kandidovat dál a pokračovat v tom, či nikoliv.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A co hraje proto, abyste pokračoval v tuto chvíli, a co hraje proti tomu?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Co hraje pro, tak si myslím, že ta práce i to, co dneska děláme na Ministerstvu zemědělství se daří, má to nějaké výsledky, konečně bych řekl i to, co mi v zemědělské veřejnosti říkají, je tady zemědělec, je tady někdo, kdo jakoby vnímá potřeby toho resortu dávat tomu nějaký, nějaké ratio, co je proti výrazně, tak musím říct, že to je otázka toho, že mám doma malé děti od deseti let do jednoho roku, čtyři kluky a tatínka vidí v sobotu a v neděli, a to je ještě ne vždycky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Takže rodinné důvody by mohly jaksi sehrát tu roli, proč byste se v roce 2017 rozhodl už nekandidovat dál a stáhnout se z politiky?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Dneska si dokážu představit asi pouze dva důvody, a to by byl ten rodinný a ten druhý by byl případně zdravotní.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Marian Jurečka, ministr zemědělství a 1. místopředseda KDU-ČSL je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane ministře, jak se smiřujete s tím, že na Státním pozemkovém úřadu dohlíží jako náměstek na církevní restituce pan Stanislav Novotný. Podle Hospodářských novin byl za minulého režimu oceňovaným pohraničníkem, byl odměňován za zadržení lidí, kteří chtěli utéct za Západ. Je to správná kvalifikace proto, aby dnes dohlížel na vydávání majetku církvím?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Je potřeba si říct, že tato agenda je víceméně ryze právnická a samozřejmě potom technická, pokud jde o tu znalost těch postupů. Já musím říct, že samozřejmě nejsem nějakým způsobem spokojen s tím, že takto vysoce postavený úředník vykonával tuto práci v minulosti, nicméně na něj a na jeho pozici se lustrační zákon nevztahuje a já, když, abych osvětlil posluchačům tu genezi, tak, když byla taková velká debata o tom, jestli KDU-ČSL má mít resort zemědělství a restitucí toho procesu, tak my jsme tady řekli - dobře, abyste neměli obavy, tak si dejte svého nominanta na pozici náměstka na Státním pozemkovém úřadě. Teď, když se ta situace řešila, tak, když mně ČSSD dala dva nominanty, já jsem je požádal, jestli by neměli ještě třetí jméno, oni mi řekli - ne, že mají tyto dvě jména, pana Novotného, pana Machovce a z těchto dvou uchazečů paní ústřední ředitelka Maradová se rozhodla preferovat pana Novotného, takže asi tolik celý ten proces.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Bohuslav Sobotka řekl v Hospodářských novinách: „Jednotlivé agendy přece nemohou být úředníkům přidělovány podle jejich náboženské či politické orientace, to by bylo absurdní a také diskriminační.“ S tím souhlasíte?

Marian JUREČKAministr zemědělství

V principu ano, protože to bychom potom mohli opravdu lustrovat kohokoliv na jakékoliv pozici. Pro mne tady bude kritérium, jak ten člověk tu práci bude zvládat odborně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

A to si myslíte, že pan Stanislav Novotný dělá dobře tu práci?

Marian JUREČKAministr zemědělství

To já si to vyhodnotím. Tak jako stejně u jeho pana předchůdce, pana Weise, který tam byl asi šest měsíců, tak jsem říkal, že to není politický nominant, respektive, že se na něj nevztahuje žádné právo nějaké vyšší ochrany, prostě, že budu chtít vidět výsledky a pokud nebudou, tak se rozloučíme, což nastalo. A v případě pana Novotného opravdu zase po třech měsících, to je standardní zkušební lhůta, si vyhodnotíme, jakým způsobem pracuje a řekne se, co a jak dál.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Bez ohledu na to, co by řekli sociální demokraté, kteří vám ho doporučili?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Bez ohledu na to. Já opravdu nad nikým nedržím ochrannou ruku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Máte už jistotu, že sociální demokraté dále nebudou církevní restituce zpochybňovat a že ten majetek se vydá tak, jak bylo v zákoně dohodnuto?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Nevím, nejsem sociální demokrat, neumím na to odpovědět.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Tak jste s nimi ve vládě, předpokládám, že spolu mluvíte?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Tak já vnímám určité pokusy některých poslanců, kteří, mám někdy pocit, že pořád nepochopili, jaký je text koaliční smlouvy.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Takže myslíte, že v tom budou sociální demokraté pokračovat?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Já znovu říkám, já neumím odpovědět na jako jejich záměry. Já vnímám, že to jsou ojedinělé nápady některých sociálnědemokratických poslanců a myslím si, že tu odpověď není schopen dát ani pan předseda Sobotka, protože není schopen nařídit těm poslancům, co přesně mají nebo nemají dělat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Jste spokojen s tím, jak navracení majetku církvím pokračuje?

Marian JUREČKAministr zemědělství

Ten proces je hodně složitý, nicméně stále jsme schopni říct, že jsme víceméně v zákonných lhůtách pro vyřizování těch žádostí. My do konce roku 2015 tu agendu v zásadě ukončíme a to, co nevyřídíme, tak budou věci, které skončí nakonec u soudu a bude muset o těch případech rozhodnout soud.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Ministr zemědělství Marian Jurečka byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuju za to. Na shledanou.

Marian JUREČKAministr zemědělství

Děkuju za pozvání. Pěkný den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.

 

K poslechu kliněte zde: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/cokoliv-jurecka-udela-pro-zemedelce-zaroven-dela-pro-babise-takove-zkratky-mne-unavuji-namita-ministr--1478270

 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL