Pracovní cesta do USA


23.03.2015

Tisková zpráva – Představit americkým obchodníkům české potraviny a prodiskutovat možnosti vzájemné spolupráce je cílem návštěvy ministra zemědělství Mariana Jurečky do USA. Na pracovní cestě, která potrvá od 22. do 29. března, ho bude doprovázet podnikatelská mise a také zástupci Potravinářské komory ČR.

Česká delegace zahájí jednání ve Washingtonu, kde se ministr Jurečka setká například se zástupkyní náměstka ministra zemědělství USA Alexis Taylorovou. Předmětem jejich jednání bude Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), reforma Společné zemědělské politiky (SZP) a dopady ruských sankcí.

„Dlouhodobě jsou našimi nejdůležitějšími obchodními partnery především sousední země. My však musíme, a to nejen v souvislosti s ruskými sankcemi, hledat exportní příležitosti pro naše producenty hlavně na trzích mimo Evropu. A Česká republika má co nabídnout i tak vyspělé ekonomice a tak velkému trhu, jakým jsou USA. Ať už jde o mléčné a masné výrobky, dětskou výživu, cereálie, sušené směsi, lihoviny nebo produkty, které se snad vybaví každému při vyslovení jména Česká republika, a to je pivo a chmel,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Při návštěvě Virginie se kromě jednání s tamním ministrem zemědělství a lesnictví Toddem Haymorem zúčastní Marian Jurečka například prohlídky řemeslného pivovaru Hardywood a navštíví farmu Keenbell. V Arkansasu se česká delegace setká se zástupci firmy Walmart, s nimiž bude hovořit o požadavcích na jednotlivé druhy potravin. Český ministr se sejde také se svým arkansaským protějškem Wesem Wardem, zástupci agentury Farm Bureau a představiteli Arkansaské univerzity.

Závěr pracovní cesty bude patřit Texasu, kde Marian Jurečka a čeští podnikatelé v San Antoniu navštíví centrálu maloobchodního řetězce H-E-B, kde se setkají s jeho viceprezidentem pro nákup a prodej potravin Readem Ahrensem. Řetězec, který je největší soukromou společností v Texasu, má více než 55 % texaského maloobchodního trhu.

„Jsem přesvědčen, že díky tradici a výsledkům jsme dobrými partnery ve šlechtitelství a ovocnářství, ve světě jsou známé i naše vyspělé potravinářské technologie. S nabídkami produktů musí přicházet naši vývozci a producenti. Já jako ministr svou účastí na jednáních na vládní úrovni mohu pomáhat připravit vhodné podmínky pro obchod. O to se také snažím, což dokládá náš nabitý program plný intenzivních jednání v USA,“ uvedl ministr Jurečka.

Přiložená tabulka ilustruje (graf je v příloze) vzájemný agrární obchod mezi ČR a USA. Ten roste na straně vývozu i dovozu, kdy se vyváží hlavně zpracované produkty. V příloze je seznam firem, které se zúčastní podnikatelské mise ministra Mariana Jurečky do USA.

Obchodní operace 2012 2013 2014
Vývoz z ČR do USA 548 684 806
Dovoz z USA do ČR 1 698 1 957 2 421
Obrat agrárního obchodu 2 246 2 641 3 227
Saldo -1 151 -1 273 -1 615

Pozn. údaje v mil. Kč

 

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Celá zpráva zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_ministr-zemedelstvi-jurecka-i-tak.html


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL