Ministr Jurečka zastavil všechna výběrová řízení nad 5 milionů korun u podřízených organizací


24.02.2014

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství ve funkci zakladatele řady podřízených organizací, například Lesy ČR, Státní pozemkový úřad či Národní hřebčín Kladruby, pozastavilo veškerá výběrová řízení v hodnotě nad 5 milionů korun.

Tento krok navazuje na předchozí opatření ministra Mariana Jurečky, který pozastavil zadávací řízení přímo na Ministerstvu v částkách nad 500 tisíc korun. Veškeré pozastavené veřejné zakázky se prověřují a kontrola se zaměřila nejen na právní služby, IT, nákupy vozidel a nábytku, stěhovací služby či stavební úpravy, ale například i na velkoobjemový nákup bažantích kuřat. Jurečkovým záměrem je nastavit maximální úspornost v rámci rezortu, kdy jednotlivé podřízené organizace seskupí požadavky, aby docházelo k výrazným slevám z objemu. V tomto ohledu se budou také dohromady pořizovat licenční dohody k softwaru, kde lze jednoduše dosáhnout úspor v desítkách procent. Vše se bude dít prostřednictvím centrálního a transparentního zadávání veřejných zakázek.

„Mým záměrem je ušetřit na nákupu zboží a služeb, centrální zadávání považuji za efektivní. Rovněž mám ambici, aby se pozastavilo veškeré plýtvání s penězi daňových poplatníků, kupříkladu u marketingových akcí, které místo zlepšování image jednotlivých podřízených organizací byly dosud oprávněně terčem kritiky a naopak leckdy snižovaly jejich dobrou pověst. Dozorčí rada Lesů ČR proto na svém včerejším jednání rozhodla na podnět Ministerstva zemědělství o snížení této rozpočtové položky o polovinu a odmítla projednat jednotlivé žádosti do doby, než bude stanoven jednoznačný plán čerpání prostředků. A to pouze na aktivity spojené s lesnictvím, zemědělstvím či rozvojem venkova, nikoliv na sportovní turnaje a společenské akce, které mají být případně podporovány transparentně a systémově jinými rezorty. Ty koneckonců mohou lépe posoudit oprávněnost žádostí,“ řekl ministr Jurečka.

V tomto směru byla pozastavena i žádost Českého olympijského výboru na reklamu za čtvrt miliardy korun s tím, že Lesy ČR se zavázaly poskytnout z kumulovaných rezerv do státního rozpočtu v tomto roce 6,5 miliardy korun a je možné z rozhodnutí vlády tyto volné příspěvky přidělit i přímo na podporu činnosti sportovců a ne zprostředkujících marketingových agentur.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Celý článek zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministr-jurecka-zastavil-vsechna.html


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL