Jsem rád, že konečně začal fungovat systém darování jídla potravinovým bankám


15.01.2015

Ministr zemědělství Marian Jurečka vyjádřil radost nad faktem, že se podařilo systémově rozjet podporu darování přebytečných potravin pro potravinové banky. Objem takto předávaného jídla v posledních měsících narůstá, jak uvedla předsedkyně Potravinové banky Praha Věra Doušová v rozhovoru pro Deník.cz.

Podle Doušové na tom má největší zásluhu právě ministr zemědělství Jurečka, který už v září pozval představitele potravinových bank ke kulatému stolu. V jeho rámci se řešila otázka, jak by bylo možné snížit plýtvání s potravinami a zároveň těmto bankám pomoci. Zástupci potravinových bank ministrovi přiblížili zásadní problémy, které omezují jejich činnost. Na toto společné setkání Jurečka zároveň pozval i zástupce z finančního ředitelství a v horizontu několika dní začal jednat. Výsledkem bylo přijetí konkrétních legislativních opatření. U potravin darovaných potravinovým bankám je díky tomu možné v daných případech stanovit základ daně z přidané hodnoty v minimální hodnotě, která se blíží nule, případně je nulová.

„Jsem moc rád, že se po letech nečinnosti konečně podařilo dotáhnout celou věc do konce a systém začal fungovat. Snad to přispěje ke snižování plýtvání s potravinami, které ve vyspělém světě dosahuje obrovských rozměrů a jídlo se dostane k potřebným lidem,“ řekl ministr Jurečka.

Celý text článku z webu Deník.cz naleznete na: www.denik.cz/ekonomika/supermarkety-zahltily-potravinovou-banku-darovat-prestalo-byt-nevyhodne-20150113.html


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL