Jednání o protipovodňových opatřeních města Přerova


09.01.2015

Přerov – Navýšení hráze U Tenisu, ale také stavba zídek na nábřeží Edvarda Beneše či u firmy Kazeto. Taková jsou některá z protipovodňových opatření, které mají ochránit Přerov před padesátiletou vodou.

„Je ale férové říci, že účinnou ochranu před stoletou vodou představuje jedině stavbapoldru v Teplicích," řekl v pátek na jednání se zástupci vedení města, Povodí Moravy afirem ministr zemědělství Marian Jurečka.

Přerov, který zažil katastrofální záplavy v červenci roku 1997, ale také padesátiletou vodu v květnu 2010, má ochránit komplex čtrnácti staveb.

Jednou z nich je záchytný profil nad Přerovem, jenž má zabránit tomu, aby naplavené kusy stromů a větví uvízly na lávkách, mostech či na jezu.

„Naplaveniny poničily při povodních v roce 1997 lávku U Tenisu, ale hasiči je museli v roce 2010 odstraňovat také pod tehdejší konstrukcí Tyršova mostu," připomněl Jiří Zedníček z Povodí Moravy.

Situaci by podle Studie Pobečví pomohl vyřešit lapač plavenin, jenž by byl umístěn na pozemích obce Prosenice.

„Hlavní proudnice, která by normálně unášela plovoucí materiál do Přerova, tak bude vychylována," doplnil.

Kritickým místem bývá při povodních také rozvodna v Dluhonicích. Když se ocitne pod vodou, hrozí obyvatelům Přerova výpadek elektřiny.

Ochránit ji má betonová zídka, stejně jako areál Prechezy nebo čistírny odpadních vod.

Rybářská alej - kritické místo

Studie Pobečví počítá i s navýšením hráze U Tenisu v blízkosti kurtů, která si ale vyžádá zásah do vyhlášené Rybářské aleje podél řeky Bečvy. Zástupci vedení města a Povodí Moravy se tedy zřejmě nevyhnou námitkám obyvatel.

„Občané na jedné straně vidí krásu a romantiku aleje, na straně druhé je zde ale vážné riziko pádu stromů," soudí Jiří Zedníček.

Přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP) proto navrhl, aby o těchto citlivých otázkách město nejprve jednalo s občany.

„Pro město bude kritické projednávání Rybářské aleje. Měli bychom si stanovit přesný harmonogram a postup, abychom věděli, co nás do roku 2020 čeká," zhodnotil.

První na řadě: nábřeží a Kazeto

Stavbou, která v Přerově už před lety rozvířila emoce, je protipovodňová zídka na nábřeží Edvarda Beneše. Variant toho, kde by měla stát, bylo hned několik – kompromisním řešením je nakonec její umístění na pravé straně chodníku.

Zídka by měla chránit také lokalitu u jatek – tedy mezi silničním a železničním mostem. Pod železničním mostem by pak mělo dojít ke zkapacitnění průtočného profilu.

Dvě stavby, které jsou s přípravou nejdál, by mohly být zahájeny už letos.

„S ohledem na proces vydávání stavebních povolení má nejvíce nakročeno zídka na nábřeží Edvarda Beneše, která už má podanou i žádost na ministerstvo o financování. V těsném závěsu je zídka u Kazeta," upřesnil Jiří Zedníček. Podle něj se jedná o investicev řádech desítek milionů korun.

Pět miliard pro celou republiku

Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky je v celé republice nachystána na protipovodňová opatření částka pět miliard korun.

„Pokud dokážeme vypořádat majetkoprávní vztahy, jsme schopni realizovat klíčová opatření protipovodňové ochrany Přerova do roku 2017," podotkl.

„Pokud by ale nastala stejná situace jako v roce 1997, neobejdeme se bez funkčního poldru v Teplicích nad Bečvou. Problémem je, že existuje více variant, a ty mají velký dopad na majetkoprávní vypořádání, a na rozsah toho, co budeme muset vykoupit. Jakmile rozhodneme, kterou variantu budeme realizovat, zahájíme výkupy," zmínil.

Jednání v Přerově se zúčastnili i zástupci firem, které mají protipovodňová opatření ochránit.

„Prezentace se mi líbila. Musí být ale dán jasný harmonogram s termíny a zejména odpovědnost, kdy se která stavba udělá," zhodnotil Alexandr Kuba z firmy PSP Real Estate.

 

Autor: Petra Poláková-Uvírová

http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/prerov-ochrani-zidky-dve-se-zacnou-stavet-uz-letos-20150109.html


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL