Události, komentáře: hodnocení ročního fungování koalice


06.01.2015

Během uplynulého roku udělala vláda důležité kroky, kterými ukazuje dlouhodobé signály vůči společnosti. Mezi nejdůležitější patří podpora rodin s dětmi. Náš národ vymírá, s touto demografickou křivkou nás bude v roce 2100 5,5 milionu. To je naprosto klíčová věc. Podpora lidí, kteří jsou nemocní, lidí v seniorním věku a rodin s dětmi, je důležitá, a to tato vláda udělala.

Záznam zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/215411000370106/video/


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL