Je nutné vzbudit mezi občany zájem o české potraviny


27.02.2014

Více vystavovatelů i zemí se letos účastní mezinárodních veletrhů SALIMA v Brně. V rámci výstavy se také konala mezinárodní konference Food Forum na téma Kvalitní a bezpečné potraviny na evropském trhu.

„Na konferenci jsme diskutovali o kvalitě a bezpečnosti potravin na evropském trhu, o tom, co je možné zlepšit a na co se v budoucnu zaměřit, aby se evropské potraviny ještě více dokázaly prosadit na světových trzích. Těší mě, že úroveň bezpečnosti potravin v České republice je velmi dobrá a dlouhodobě stabilní. Dosvědčují to kromě jiného i výsledky úředních kontrol,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podle statistik nachází potravinářská inspekce v obchodech nejmenší pochybení u českých produktů, o několik procent více závad je u potravin ze zemí EU a mnohem více ze třetích zemí. Výsledky průzkumů veřejného mínění, které v letech 2011 a 2012 zadalo MZe, ukazují, že stejné zkušenosti mají, pokud jde o české potraviny, i spotřebitelé. V posledních letech ale narůstá počet případů falšování potravin, a to nahrazováním kvalitních surovin méně kvalitními, nebo přímo nekvalitními náhražkami. Hlavní příčinou tohoto problému je především tlak na cenu potravin, ale i poptávka veřejnosti ovlivňovaná ekonomickou situací.

„Chci hledat všechny možné cesty k tomu, abychom v obchodní síti dokázali zvýšit podíl potravin vyrobených v Česku. Ale i sami spotřebitelé by měli požadovat a vyhledávat potraviny z našich regionů a při nákupu se rozhodovat i podle země původu výrobku. Pokud dokážeme probudit zájem o české produkty, bude se dařit zvyšovat úroveň našeho potravinářství. Zároveň to bude mít příznivý vliv na národní hospodářství,“ doplnil ministr Jurečka. Domácí producenty potravin může podle něj stát podporovat investičními pobídkami tak, aby dokázali modernizovat a rozšiřovat své technologické vybavení. Dalším z podpůrných kroků je správné a spravedlivé nastavení Společné zemědělské politiky.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

 

Celý článek si můžete přečíst na stránkách MZe zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_ministr-zemedelstvi-je-nutne-vzbudit.html


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL