Přeji Vám požehnaný nový rok 2015


01.01.2015

Přeji Vám požehnaný nový rok 2015!

Užívejte radosti a naděje, které nám narození Ježíše v jeslích v Betlémě přineslo do našich životů. Zastavme se občas na našich životních cestách a rozhlédněme se, zda nám život neplyne příliš hekticky, zda v našem okolí nejsou lidé, kterým můžeme pomoci a drobností udělat radost. Nebojme se, když nám život občas přípraví STOPku, ji zkusit s Jeho pomocí překonat a jít zase dál. Protože s Ním to zvládnout jde.

Krásný nový rok!

Marian Jurečka

FotogalerieÚvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL