Ministr Jurečka vyvěsil ukrajinskou vlajku


06.03.2014

„Rozhodl jsem se dnes vyvěsit vlajku Ukrajinské republiky u budovy Ministerstva zemědělství. Je to moje iniciativa, protože cítím potřebu vyjádřit sounáležitost s lidem Ukrajiny, s obyvateli všech národností a národů, které zde žijí. Vždyť Zakarpatská Ukrajina byla součástí naší společné historie. V těchto zásadních dnech, které ovlivní budoucí směřování této země, považuji za podstatné, aby představitelé České republiky jasně vyjádřili svoji podporu lidem na Ukrajině a jejím snahám o územní celistvost. Tato země vždy náležela nejen geograficky, ale i historicky do Evropy. Činy, které spáchalo předchozí vedení země, jsou neomluvitelné. Ukrajina je naším partnerem nejen hospodářským, ale spojuje nás i velké množství občanů ukrajinské národnosti, kteří u nás žijí a pracují," prohlásil ministr zemědělství Marian Jurečka.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Celý článek a více fotografií zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_prohlaseni-ministra-mariana-jurecky-k.html


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL