Marian Jurečka hostem Václava Moravce v předvolební debatě z Jeseníku nad Odrou


17.09.2014

Chrání stát dostatečně obce ohrožené povodněmi? Zůstávají v případě tragédie na všechno samy? A jak funguje Státní pozemkový úřad? Pomáhá malým obcím anebo si jejich starostové na jeho činnost právem stěžují?

Přímý přenos z Vesnice roku 2013, obce Jeseník nad Odrou v Moravskoslezském kraji, moderují Václav Moravec a Zuzana Tvarůžková.

Hosté:

  • Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr zemědělství
  • Tomáš Machýček (nez.), starosta Jeseníku nad Odrou
  • Karel Drbal, vedoucí pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského Brno
  • Radan Večerka, právník, místopředseda, Spolek pro obnovu venkova

Témata:

  • povodně a protipovodňová opatření
  • výkupy pozemků a čerpání evropských peněz na protipovodňové projekty
  • fungování a budoucnost Státního pozemkového úřadu

Záznam přímého přenosu můžete zhlédnout zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10732514006-obecni-volby-debata-z-vesnice-roku-2013/214411033310917/


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL