Marian Jurečka v Událostech, komentářích o ruské odpovědi na sankce


07.08.2014

ČT 24, Události, komentáře, 7. srpna 2014

David BOREK, moderátor

Rusko-ukrajinská krize. Pro někoho možná zatím spíše vzdálený konflikt. Dorazila ovšem definitivně do Česka. Konkrétně na pulty českých obchodů a do tuzemských potravinářských firem. Moskva totiž jako odpověď na západní sankce zakázala dovoz zemědělských výrobků z Evropské unie. V ohrožení jsou pracovní místa i velké zakázky. Evropské zboží vytlačené z Ruska se navíc může začít prodávat pod cenou i v Česku, bojí se toho zemědělci. Spotřebitel na tom ale vlastně může vydělat.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka

Roční stopka z Kremlu. Na ruský trh se přitom třeba jihočeská Madeta snaží vtěsnat už 5 let.

Milan TEPLÝ, generální ředitel, Madeta

Už dokonce kamiony, které jsou na hranicích, se vrací. My budeme vracet peníze, tak to bude úžasný.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka

Vyvážet se nesmí třeba maso, ryby, ořechy, mléčné výrobky, ale ani salámy a hotové potraviny z masa. Obavy tak mají i další výrobci. Hamé chce letos na ruském trhu utržit zhruba 900 milionů korun. To je pětina tržeb celé firmy.

Martin ŠTRUPL, generální ředitel, Hamé

Jsme se rozhodli vzhledem k těm narůstajícím rizikům omezit některé dlouhodobější investice a opatření na podporu prodeje na ruském trhu.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka

Nejen je tak zajímá, jak se k tomu postaví vláda. Ta za sankcemi vůči Rusku, které vyvolaly tuhle odvetnou reakci, stojí.

Milan TEPLÝ, generální ředitel, Madeta

Teďka začneme jezdit všichni jak motorový myši a začneme hledat odbytový sféry jinde.

Vanda KAŠOVÁ, redaktorka

Jenže podobně se zachovají i firmy ve 32 zemích, kterých se sankce dotknou. Uspět proto bude pro všechny o něco těžší. Redakce a Vanda Kašová, Česká televize.

David BOREK, moderátor

Ve studiu už vítám Mariana Jurečku, ministra zemědělství. Hezký večer.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Dobrý večer.

David BOREK, moderátor

Předpokládám, a vy jste to vlastně i naznačovali, že možnost takovéhoto vývoje jste předpokládali, že tady byly nějaké záložní scénáře, očekávání o možné obchodní eskalace. Máte v tuto chvíli nějaké výpočty, kolik pracovních míst je v ohrožení, anebo opravdu dnes začínáte na tom pracovat?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My nezačínáme dnes. Jsem již v úterý na poradě vedení ministerstva zadal úkol, aby u nás pracovníci úseku komodit začali zpracovávat analýzu, jaké to může mít ty primární dopady, to znamená ten primární dopad, to znamená naši producenti, exportéři do Ruské federace, o jaký objem finančních prostředků se může jednat, který nevyexportují. Ale potom ten zásadní dopad může být sekundární. Ten bude pro nás možná klíčový, to znamená ten objem toho zboží, který zůstane na evropském trhu, který se nevyexportuje do Ruské federace a bude znamenat možná nebo s vysokou pravděpodobností potom přetlak na tom trhu, případně propad cen a tím dostane do možná potíží nebo velkých potíží některé výrobce zemědělce a potravináře.

David BOREK, moderátor

Alespoň v řádu, v jakém se pohybují možné ztráty na pracovních místech, tušíte nebo máte náznaky?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

V tenhle okamžik náznaky nemáme, my máme zrealizováno zhruba dnes večer, že se může jednat zhruba o 200 až 300 milionů korun, které za Českou republiku nebude možno vyexportovat, protože Ruská federace se, co se týče objemu, tak ten trh není až ta veliký, je to 2,4 miliardy korun a z toho asi 300 miliard, 300 milionů, pardon, mohou být ty výrobky, které dnes jsou na tom blacklistu.

David BOREK, moderátor

A bavíme se o ztrátě za letošní rok.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ano.

David BOREK, moderátor

Vy jste během dne také vydávali zprávy a náznaky toho, že máte ambici pomoci českým zemědělcům. Některá média tam dokonce viděla i rozpor v tom, že zase Bohuslav Sobotka říkal, že je primárně nutné čekat na to, jak rozhodne Evropská unie. Jak tedy pomůže česká vláda, popřípadě Evropská unie českým zemědělcům?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tu pomoc lze spíše očekávat na té evropské úrovni, protože národní státy mají poměrně jasné pravidla, kde mohou intervenovat a tady v této oblasti jsme v oblasti zemědělské potravinářství prakticky teď bez nějakých funkčních nástrojů na národní úrovni. Ale já už jsem teď večer začal připravovat dopis pro mé všechny resortní kolegy na půdě Evropské unie s tím, že bych chtěl, aby se co nejdříve sešla mimořádná rada ministrů zemědělství, aby tento bod byl zařazen na jednání rady a abychom hledali ty intervenční mechanismy, jak tuto záležitost řešit. A já tady vidím těch řešení několik. Jedno z těch řešení je, řekněme, odčerpání toho zboží tím, že podpoříme nějaké dlouhodobější skladování, to se v minulosti uplatňovalo, ale…

David BOREK, moderátor

A to se dá dělat u pšenice, možná u něčeho dalšího, ale nedá se to udělat u masa. Nebo dá se to udělat u masa?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My se nebavíme o pšenici. Pšenice není na tom výčtu těch komodit, které...

David BOREK, moderátor

No ne, také říkám, že dlouhodobé skladování se dá udělat u některých komodit.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Je to třeba u masa, u některých mléčných výrobků...

David BOREK, moderátor

Dá se to takto udělat.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

...u sušeného mléka a podobně to lze udělat. Ale já vidím spíš ten, řekněme, ten jiný princip, jiný model podpory, a to je podpora, řekněme, proexportních aktivit mimo Ruskou federaci, například na asijské trhy, kde Evropská unie by mohla dát nějaké, řekněme, subvence pro exportéry a pro výrobce, kteří by to zboží vyvezli právě třeba do Asie.

David BOREK, moderátor

Některé české firmy, které byly dnes oslovené, také říkaly, že budou chtít po Evropské unii nebo po české vládě nějakou kompenzaci. To je ono, co máte na mysli? Víc jim dát nemůžete za to, že kvůli možná z jejich optiky politickému, geopolitickému handrkování oni přicházejí o byznys?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Toto může být ve vícero rovinách. Ta první rovina může být v tom, že než dokážeme nastartovat ten mechanismus například té podpory toho proexportu někam jinam mimo ty trhy Ruské federace, tak do té doby se potom vykalkuluje ta ztráta, kterou ty firmy utrpěly a tam bychom jim to mohli v rámci zvláštních opatření trhu vykompenzovat přímo. Ale říkám, v tento okamžik já jsem na rovině spekulací, protože ta rada ministrů se neodehrála a my budeme muset ta řešení teprve jednat. Já říkám ty možné scénáře, které bychom mohli realizovat.

David BOREK, moderátor

A není to tak, že nemožné scénáře, protože jednak tedy možnost zrychleného exportu do Asie, odborníci z potravinářství říkají, že to není tak, že firma se rozhodne, že zítra bude své paštiky posílat místo do Moskvy do Šanghaje. Není to tak jednoduché. Je to vůbec možné takto přeorientovat na Asii vývoz českých produktů?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Samozřejmě já říkám, že to tak jednoduché není, ale bavíme se o tom...

David BOREK, moderátor

Letos stihne se něco z toho letos?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

...že třeba bychom mohli, řekněme, řádově, 2, 3, 4 měsíců nastartovat ta opatření pro ten export například do Asie. A do té doby, než se podaří rozběhnout, tak bychom třeba mohli vyčíslit tu ztrátu, kterou tito výrobci utrpí a tu bychom mohli kompenzovat nějakým přímým způsobem pro ty konkrétní výrobce.

David BOREK, moderátor

Ano, a to je ta druhá věc, která může být nemožná, pokud to mám takto tedy formulovat. Je možné podle pravidel Evropské unie takto přímo dávat peníze na dřevo někomu za to, že ztratil vlastně z vyšší moci, to je srovnatelné s výbuchem sopky, které paralyzovalo leteckou dopravu, že ztratil byznys. Je možné takto kompenzovat ztrátu?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já myslím, že tady se nemůžeme dívat do minulosti, ale hledat nějaký precedent, protože tato situace je opravdu mimořádná a řekl bych, že tady snad ještě nikdy nenastala. Proto asi to opatření, které budeme muset hledat, možná bude poprvé, které se v životě nebo v historii vůbec použije. A potom myslím si, že je potřeba se také podívat na to, že Rusko je členem WTO a porušuje pravidla volného obchodu, protože dalo výčet, který je nejen na základě nějakých konkrétních pohybností u konkrétních výrobků, ale politicky orientován. A za to bude muset být také Rusko hnáno k zodpovědnosti, aby vysvětlilo, proč tyto kroky udělalo, protože jsou neslučitelné s tím, jak funguje WTO.

David BOREK, moderátor

Budete na té schůzce, která se asi bude konat bez ohledu na to, jestli to budete iniciovat nebo nebudete, myslím na schůzce ministrů zemědělství, prosazovat, aby byly právě učiněny nějaké kroky vůči WTO? Zdůrazněme, že jedna z pák na Rusko ano, může být jeho nedávné členství ve Světové obchodní organizaci, o kterou Rusko stálo.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Myslím si, že to není vyloženě parketa pro ministry zemědělství. Já to budu, řekněme, otevírat na jednání vlády. Myslím si, že potom premiéři členských států by tato téma měli otevřít. Ale já bych zmínil ještě jednu věc, kterou my můžeme dělat. Já jsem dnes odpoledne ten apel vydal, aby čeští spotřebitelé opravdu dnes dávali daleko větší důraz na nákup domácích výrobků od domácích spotřeby výrobců, a to by byla největší a nejúčinnější pomoc v tento okamžik.

David BOREK, moderátor

Ano, ale zároveň je to trošku zlověstné, protože kdyby tu samou výzvu vydali a já nemám iluze o tom, že tyto výzvy nevydají třeba vaši němečtí nebo slovenští kolegové, když všichni začnou kupovat národní výrobky, kam se tedy ještě budou vyvážet české výrobky zemědělské?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

No ono je tady totiž ještě nemalé procento těch výrobků, které dovážíme do ruské unie z třetích zemí. A samozřejmě v ten okamžik by asi tento, tento segment poklesl.

David BOREK, moderátor

No dobře, ale když vyzýváte k tomu, aby lidé kupovali primárně české potraviny, tak se jenom ptám znovu, jestli to zní strašně ezotericky, ale předpokládám, ta výzva nebyla takto detailně formulovaná. Prostě zněla: kupujte české výrobky nebo já to dokonce tady můžu říci. Ministr zemědělství vyzval k nákupu českých potravin, které jsou ohroženy ruským embargem. Jde především o mléko, maso, ovoce a zeleninu. Když to udělá to samé německý, slovenský váš kolega, kam se tedy budou vyvážet ještě české výrobky? Nezahrává si Česko, když ústy svého ministra vyzývá k tomu, aby Češi kupovali domácí potraviny?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Právě, že Česká republika si nezahrává, protože my v případě agrárního obchodu v případě potravin máme saldo záporné minus 23 miliard korun, takže my nemáme problém zrovna i u těchto kategorií, že bychom byli exportní země.

David BOREK, moderátor

Ano, ale jsou určitě některé firmy agrárního sektoru, které primárně vyvážejí z Česka, nebudou bity, když předseda, pardon, člen vlády, oficiální člen vlády řekne takovýto výrok?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já si myslím, že znovu se vracím k tomu, k tomu saldu, které je minus 23 miliard, na které lze ukázat, že bity nebudou.

David BOREK, moderátor

V globálu ne, ale některé firmy přece na to můžou doplatit.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak řekněme si na rovinu, dobře, tak budeme se bavit o pivu. Ale asi nepředpokládám, že by ti, kteří rádi pijí české pivo se rozhodli na základě výzvy polského nebo německého ministra opustit pití českého piva. Jsou prostě výrobky, které i přes tyto apely stejně ten spotřebitel bude konzumovat.

David BOREK, moderátor

Ještě na závěr. Kdy se tedy k tomu bude vyjadřovat vláda česká? Tušíte? Nejbližší jednání vlády a hned už tam bude bod k tomu?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já předpokládám, že na nejbližším jednání bych byl rád, abychom tento bod zařadili, navíc my evropskou agendu probíráme prakticky na každém jednání vlády. Ale já bych ještě s dovolením, jestli mohu, opravil jednu opravdu nepřesnou a zavádějící informaci, která tady zazněla v tom předchozím bloku a myslím si, že u veřejnoprávní televize to musím jako 1. místopředseda KDU napravit, to, když jste, pane moderátore, hovořil o tom, že první a druhá největší strana, co se týče volebního výsledku, vytvořily koalici a k té koalici přibraly KDU-ČSL, tak to opravdu nebylo, promiňte, ale musel jsem to říct. Děkuju.

David BOREK, moderátor

To byla trošku možná nešťastná formulace, protože teď se přiznávám, teď se přiznávám, ukazuji své slabiny, já jsem si nebyl v té rychlosti schopen vzpomenout, na jaké pozici ve volbách skončila KDU-ČSL. Tak jsem řekl první a druhá strana a přidaly k tomu KDU-ČSL.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

A nepřibrali nás, všichni tři jsme to vytvořili.

David BOREK, moderátor

Aritmetické diskutování s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Téma ruských sankcí budeme samozřejmě sledovat. Pane ministře, děkujeme, na shledanou.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Děkuji také.

 

Celý pořád můžete zhlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/214411000370807/


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL