Ministr zemědělství Marian Jurečka jednal s rakouským ministrem zemědělství Andrä Rupprechterem


23.07.2014

Tisková zpráva – Aktuální stav Společné zemědělské politiky včetně systému mléčných kvót byly tématem jednání ministra zemědělství Mariana Jurečky s rakouským ministrem zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Andrä Rupprechterem v Židlochovicích na jižní Moravě. Ministři se věnovali také aktuálním politickým otázkám a vztahům mezi oběma zeměmi.

Ministr Jurečka svého rakouského kolegu seznámil s aktuálním stavem SZP v České republice. „V současné době dokončujeme nastavení režimů v obou pilířích Společné zemědělské politiky. Domnívám se, že se shodneme na nezbytnosti apelovat i na Evropskou komisi, aby se zasadila o co nejrychlejší ukončení projednávání a oficiální zveřejnění příslušných prováděcích i delegovaných činností,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Vzhledem k důležitosti mezigenerační výměny ČR využije v nejvyšší možné míře podporu pro mladé zemědělce, zároveň budou v maximální výši podpořeny některé citlivé sektory.

Pokud jde o zachování mléčných kvót pro letošní rok, ministr Marian Jurečka uvedl, že názory ČR a Rakouska na tuto problematiku se rozcházejí, ale chápe důvody, které našeho souseda k iniciativám v rámci posledních zasedání Rad pro zemědělství a rybářství vedly. „Trváme však na našem původním stanovisku a požadujeme dodržení schválených pravidel mléčných kvót podle původního harmonogramu. S řadou států se stále domníváme, že případná revize legislativy by byla špatným signálem pro producenty, a to nejen v sektoru mléka, kteří daná pravidla po celou dobu dodržují a svoji produkci těmto pravidlům přizpůsobili. Kdybychom přistoupili na předčasné zrušení kvót, poškodili bychom naše mlékaře,“ uvedl ministr Jurečka.

Evropští ministři zemědělství v polovině července neschválili předčasné zrušení mléčných kvót. Mnoho členských států a jejich producentů překračuje stanovené kvóty produkce mléka. S blížícím se koncem režimu mléčných kvót 31. března 2015 sílily snahy těchto zemí dosáhnout dřívějšího zrušení kvótového systému, případně zrušení pokut za jeho překročení. Dohodnuté limity překračují všechny sousední země ČR s výjimkou Slovenska.

Rakousko se dlouhodobě řadí mezi významné partnery ČR v oblasti agrárního obchodu, jehož obrat dlouhodobě roste. V loňském roce dosáhl hodnoty 16,8 mld. Kč a oproti předchozímu roku vzrostl o 4 procenta. Na růstu obratu se podílí jak vývoz z ČR, tak dovoz z Rakouska.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace Mze


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL