Marian Jurečka dnes jednal s premiérem Bohuslavem Sobotkou


22.07.2014

Tisková zpráva – V Národním zemědělském muzeu na pražské Letné se dnes k bilanční schůzce sešli předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr zemědělství Marian Jurečka. Jednali například o Programu rozvoje venkova, který před několika dny schválila vláda, o dotacích do zemědělství v příštích letech, úsporách v resortu nebo o kvalitě a bezpečnosti potravin.

Nedávno přijaté zásadní materiály, které ovlivní na příští léta české zemědělství a potravinářství, stejně jako změny v resortu, byly hlavními tématy dnešního setkání premiéra s ministrem zemědělství.

„Koaliční strany se shodují na posílení potravinové soběstačnosti. I nadále je potřeba zaměřit se na větší podporu kvalitních českých potravin, pěstování ovoce a zeleniny. Stát má zájem o stabilní podporu pěstitelů a výrobců,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

„Podařilo se nám prosadit Program rozvoje venkova, což je základní dokument pro čerpání eurodotací do zemědělství, který do roku 2020 přinese českému zemědělství, potravinářství a lesnictví přibližně 84 miliardy korun,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka

Mezi priority ministra zemědělství patří také kvalita a bezpečnost potravin na českém trhu. Na ni bude mít pozitivní dopad nově přijatá novela zákona o potravinách, která začne platit začátkem příštího roku. Je to nejvýznamnější úprava potravinářské legislativy od vstupu ČR do Evropské unie. Novela usnadní spotřebitelům výběr potravin, například tím, že zavádí přísnější pravidla pro označování potravin.

„Jednou z novinek je, že u nebalených potravin budou muset obchodníci viditelně uvést informaci o výrobci potraviny,“ uvedl ministr zemědělství.

Ministr Jurečka informoval Bohuslava Sobotku o jednáních se zástupci obchodních řetězců. Jejich cílem je mimo jiné podnítit řetězce ke zvýšení podílu českých potravin na pultech a zlepšení sortimentu kvalitního zboží.

Premiér s ministrem také jednali o tzv. zelené naftě, která umožní vracet zemědělcům část spotřební daně z pohonných hmot. Návrh Ministerstva zemědělství v současnosti projednává Sněmovna.

Ministr Jurečka prezentoval rovněž úspory resortu zemědělství, kdy nařídil vypovědět nevýhodné smlouvy a nechal zrušit veřejné zakázky za několik desítek milionů korun. Předseda vlády a ministr zemědělství spolu také probrali plány na zřízení takzvaných zemědělských diplomatů, kteří by v klíčových zemích více podpořili obchodní možnosti českým podnikatelům.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL