Zasedání krajského zastupitelstva Olomouckého kraje dne 20. 6. 2014


30.06.2014

Body, ke kterým se vyjádřili zastupitelé za KDU-ČSL (Koalice pro Olomoucký kraj):

1. Významné projekty Olomouckého kraje:

Klub zastupitelů za Koalici pro Olomoucký kraj požádal hejtmana Olomouckého kraje, aby přehodnotil tři následující projekty, které byly navrženy s nulovou dotací. Navrhl tyto položky z tohoto návrhu a z programu jednání vyřadit a znovu zařadit s návrhem podpory na příštím zasedání.

  • Protinávrh vyhovět žádosti o dotaci na pořízení plicní ventilace pro novorozence.

  • Protinávrh podpořit žádost Junáka - svazu skautů a skautek ČR o příspěvek na rekonstrukci skautského střediska v Domašově a regionální skautský dům v Olomouci.

  • Protinávrh vyhovět žádosti Matice Svatokopecké o opravu ambitů baziliky na Svatém Kopečku.

 

2. Rozpočet Olomouckého kraje 2014

Klub zastupitelů za Koalici pro Olomoucký kraj navrhl stanovit pro rozdělování finančních podpor z tohoto dotačního titulu transparentní pravidla na základě shody napříč politickým spektrem.

 

3. Porgram prevence kriminality

Klub zastupitelů za Koalici pro Olomoucký kraj poděkoval hejtmanovi a radě Olomouckého kraje za podporu projektům z oblasti prevence kriminality, které nebyly úspěšné v celostátním ministerském proramu prevence kriminality. Klub navrhl pro příští rok zvýšit alokaci finančních prostředků do tohoto programu.

 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL