Mezi Českem a Moldavskem je vysoký potenciál pro rozvoj vzájemného obchodu


05.06.2014

Vzájemná spolupráce v oblasti zemědělství a rozvoje venkova mezi Moldavskou republikou a Českou republikou, posílení obchodu se zemědělskými produkty, zejména vývoz a propagace moldavských vín, zahraniční rozvojová spolupráce a také kooperace v oblasti zemědělské techniky. To byla hlavní témata, o kterých dnes v Praze jednal ministr zemědělství Marian Jurečka se svým moldavským kolegou Vasilem Bumacovem. Ministr Jurečka nastolil rovněž téma aktuální politické situace na Ukrajině.

„V oblasti zemědělství jsou nyní v běhu dva projekty rozvojové spolupráce. Tím prvním, za 15,5 milionu korun, je podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou hodnotou, který reaguje na situaci moldavského zemědělského sektoru. Ten má přes svůj význam pro tamější ekonomiku nízkou míru výnosů a vysoký cenový rozptyl zemědělských produktů. Druhým projektem v hodnotě 22 milionů korun je vytvoření vinařského registru v Moldavsku, kdy náš resort zajišťuje většinu odborných prací a konzultací v oblasti know-how. Vznik tohoto registru by měl Moldavsku zásadně pomoci při jednání s Evropskou unií o dotacích pro vinaře,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Pokud jde o zemědělskou techniku, v Moldavsku je prostor pro větší české dodávky. Jde o spoluúčast na investicích, hlavně infrastrukturálního charakteru nebo na rozvojových programech, zejména pro zemědělsko-potravinářský a zpracovatelský průmysl. V zemi je i poměrně velká poptávka po zemědělských a zpracovatelských technologiích, jako jsou například mrazírny, chladírny, skladovací systémy a výrobny ovocných nápojů.  

Obrat českého agrárního obchodu s Moldavskem vykazuje od roku 2009 rostoucí trend, a to díky dovozu i vývozu. V roce 2013 dosáhl obrat hodnoty 321 milionů korun.  Dovoz agrárních produktů do ČR meziročně vzrostl o více než 63 % na 222 milionů korun v roce 2013, což je dosud nejvyšší výsledek. Mezi nejvýznamnějšími dovozními položkami jsou víno, sušené ovoce, zavařeniny, slunečnicová semena a kvašené nápoje. V posledních letech se ve větším množství dováží také vlašské ořechy a lněná semena. Loni také oproti roku 2012 znatelně vzrostl agrární export do Moldavska, a to o téměř 77 % na 99 milionů korun. Nejvýznamnějšími položkami českého vývozu jsou dlouhodobě slad, potravinové přípravky, mák a přípravky do polévek. V posledních letech se podstatně zvyšuje také vývoz piva a sušeného mléka.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL