Jednání krajského zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 11. 4. 2014


01.05.2014

Zápis z jednání k nahlédnutí zde: http://www.kr-olomoucky.cz/zapisy-zok-cl-1184.html

Body, ke kterým se vyjádřili zastupitelé za KDU-ČSL:

  • Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - Významné projekty Olomouckého kraje

KDU-ČSL navrhla finančně podpořit Mezinárodní kongres Vojtovy metody, a to navýšením z původních 0 Kč na částku 100 tisíc Kč.

  • Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - Významné projekty Olomouckého kraje

KDU-ČSL požádala hejtmana Olomouckého kraje o podporu NIPI bezbarierové prostředí alespoň částkou 25 tisíc Kč. Hejtman přislíbil uspokojit žádost v dotačním titulu příspěvku do 25 tisíc korun.

  • Řešení sjednocení objednávky dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho celku

Zastupitelé za KDU-ČSL navrhli tento bod přerušit a předložit do jednání příštího ZOK, aby se k tématu mohli písemně vyjádřit všichni zástupci samospráv v OK.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL