Setkání se zástupci z okresů Šumperk a Jeseník


17.03.2014

17. 3. 2014 Zábřeh na Moravě:

Ministr zemědělství Marian Jurečka se sešel se starosty, místostarosty a některými zastupiteli okresů Šumperk a Jeseník. Pokračuje tak v setkávání s lidmi ze svého kraje. Předmětem setkání byla diskuze nad tématem rozvoje venkova a zemědělství.

Po krátkém úvodu pana ministra následovaly otázky či vyjádření jednotlivých účastníků k tomu, co je právě v jejich obci tíží, co by chtěli zlepšit, případně o čem se poradit. Marian Jurečka se ke každé otázce vyjádřil, případně přislíbil spolupráci s zainteresovanými lidmi z MZe.

Jednotliví pozvaní přivítali zájem o komunikaci a spolupráci ze strany Mariana Jurečky a vyjádřili své poděkování.

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.614962661916778.1073741829.356451014434612&type=1


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL