Stanovisko ministra zemědělství Mariana Jurečky k výběru nového vedení státního podniku Lesy ČR


02.06.2014

„Velmi kladně hodnotím profesionální přístup nového generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szoráda, který zvolil formu otevřeného výběrového řízení, na níž jsme se shodli, protože jsem odmítl pokračovat v obsazování těchto pozic na základě politických dohod. Stejný přístup považuji za běžnou normu na cestě za vyšší transparentností fungování státní správy a na cestě k odpolitizování vrcholných manažerských pozic v podniku Lesy ČR, což bylo v minulosti předmětem kritiky. Od nového managementu pak očekávám vysokou odbornost a maximální pracovní nasazení při plnění náročných úkolů," řekl ministr Jurečka.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL