Plním svůj slib. Zemědělci budou mít od letošního července nárok na zelenou naftu


28.05.2014

Vláda dnes na popud ministra zemědělství Mariana Jurečky schválila novelu zákona o spotřebních daních. Díky této legislativní úpravě budou zemědělci opět dostávat část spotřební daně z nafty využité při zemědělských pracích. O vratku daně budou moci požádat i zpětně za třetí a čtvrté čtvrtletí letošního roku.

„Plním slib, který jsem dal zemědělcům. Pomohl jsem prosadit, že budou opět dostávat část daně za pohonné hmoty spotřebované při zemědělské prvovýrobě. Legislativní proces se zpozdil, přesto budou zemědělci moci požádat o vratku daně za druhé pololetí letošního roku. Právě v tomto období je to pro ně nejdůležitější, protože jsou žně,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Zemědělci budou mít nárok na vrácení části spotřební daně z některých pohonných hmot. Konkrétní výše vratky je 40 % u nafty a 57 % u motorové nafty s příměsí řepkového oleje. Stejné částky se do zemědělské prvovýroby vracely v roce 2013.

„Takzvaná zelená nafta podpoří aktivně hospodařící zemědělce, kteří většinu pohonných hmot spotřebovávají při práci na polích a nepodílejí se tak na opotřebovávání komunikací, na jejichž opravu je spotřební daň primárně určena,“ uvedl Marian Jurečka.

O daňovou úlevu žádá v České republice přibližně 13 tisíc zemědělských podnikatelů. Pokud by zelená nafta nebyla opět zavedena, mohlo by to vést k omezení produkce ovoce, brambor, chmele nebo kukuřice. Prodražení výroby by mělo dopad i na chovy drůbeže a prasat, tedy v oblastech, které patří mezi priority Ministerstva zemědělství, protože pomáhají na venkově zachovat pracovní místa.

Hynek Jordán ředitel Odboru komunikace MZe


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL