Ministr Jurečka na návštěvě Ústeckého kraje


27.05.2014

Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes navštívil Ústecký kraj, aby na místě zjistil, jak pokračují Lesy ČR v obnově lesních porostů, které mají ve své správě. V letech 2014 až 2020 mají Lesy ČR nově osázet 4 600 hektarů, na kterých v současné době rostou stromy poškozené imisemi v půdě, chorobami a spadem kyselých látek.

„Ministerstvo zemědělství podporuje obnovu Krušných hor, proto připravilo pravidla pro nové dotační opatření, podle kterého by mohly peníze na výsadbu stromů čerpat i Lesy ČR a nikoliv jen nestátní vlastníci lesů, jak je to v současné době,“ řekl při návštěvě Ústeckého kraje ministr zemědělství Marian Jurečka.

Dotační opatření Přeměna porostů náhradních dřevin je ve vnitřním připomínkovém řízení Ministerstva zemědělství. V průběhu několika měsíců chce ministr zemědělství předložit materiál ke schválení vládě a následně i Evropské komisi. Pokud budou dotace odsouhlaseny, mohli by je vlastníci lesů čerpat už v příštím roce.

Lesy ČR budou postupně nahrazovat poškozené porosty ve vrcholových partiích Krušných hor sazenicemi původních lesních dřevin, např. smrku, buku, javoru, jeřábu nebo modřínu. Při obnově spolupracuje na základě Deklarace o spolupráci při zajištění projektu přeměny náhradních porostů v Krušných horách Ministerstvo zemědělství s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Lesy ČR a Generálním ředitelstvím úřadu práce ČR. Při zalesňování a péči o lesní porosty vznikne 40 nových pracovních míst.

Krušné hory v 70. a 80. letech silně poškodila imisní kalamita, kvůli níž plošně odumřelo zhruba 40 tisíc hektarů lesních porostů ve vrcholové části hor. Dlouhodobé působení tzv. kyselých dešťů negativně změnilo vlastnosti lesní půdy. Jako náhrada za odumřelé smrky byly v 70. a 80. letech vysazeny porosty náhradních dřevin schopné růstu v těchto podmínkách, převážně smrk pichlavý. Zároveň začalo vápnění a hnojení půdy, kterým se kompenzují účinky kyselé zátěže. V současnosti jsou porosty smrku pichlavého silně poškozeny houbou kloubnatkou smrkovou natolik, že vyžadují obnovu.

Marian Jurečka se dále setkal k příjemnému posezení a společné debatě s ústeckými lidovci.

FotogalerieÚvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL