Ministr zemědělství navštívil Olomoucký kraj


23.05.2014

O novém programovacím období Společné zemědělské politiky (SZP) do roku 2020, o Programu rozvoje venkova, národních dotacích a otázkách týkajících se zemědělského školství hovořil dnes ministr zemědělství Marian Jurečka se zemědělci a zástupci firem v Olomouckém kraji. Navštívil také největšího výrobce sýrů v ČR, společnost Orrero, producenta bezvaječných těstovin Adriana, podnik Úsovsko vyrábějící müsli tyčinky a farmu Janoslavice.

„Nová Společná zemědělská politika mění podstatným způsobem podobu dotačních podpor oproti jejich současnému nastavení. Budou vícesložkové, vedle základní platby na plochu takzvané SAPS, doplní tuto část přímých plateb další složky. Zároveň budeme v příštích letech mít možnost pružněji zacílit podporu na citlivé sektory,“ řekl ministr Marian Jurečka na setkání se zástupci zemědělských organizací v Dubicku. Mezi hlavní priority podle ministra bude stále patřit podpora živočišné výroby. Za důležité považuje také, aby bylo zemědělství zajímavou profesí pro mladé. Proto je v rámci nové SZP připravena finanční podpora pro začínající zemědělce.

„Tyto naše hlavní cíle podporujeme i z národních dotací. Jejich prostřednictvím letos vyplatíme zemědělcům více než 1,5 miliardy korun. Většina půjde právě do živočišné výroby, protože ta je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově. Prioritou pak jsou odvětví, která v současnosti ztrácí pozice, jako například chov prasat a drůbeže, přestože předpoklady pro kvalitní produkci v podmínkách České republiky jednoznačně existují. Podobně budou nastaveny národní dotace v příštím roce,“ uvedl ministr zemědělství Jurečka.

Při návštěvě Zemědělského družstva Unčovice, které je Školním závodem pro Střední školu zemědělskou Olomouc, se hovořilo o nedostatku kvalifikovaných absolventů středních i vysokých škol v tomto oboru. Více než 40 % pracovníků v zemědělství je starší 50 let a v kombinaci s demografickým propadem žáků na středních školách, se již začíná projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Účinným nástrojem, jak zatraktivnit a motivovat žáky, je zavedení stipendií v oborech, nezbytných pro prosperitu zemědělství.

„Na stipendiích a například na poskytnutí svých pracovišť pro praxi by se měli podílet zaměstnavatelé. A měla by zde také fungovat spolupráce i s Ministerstvem zemědělství a kraji. Tuto strategii Ministerstvo již řadu let podporuje národním dotačním programem Školní závody. Jsou to provozní podniky, které poskytují svá vybavení, moderní technologie a instruktory pro praktický výcvik žáků a studentů rezortních učebních a maturitních oborů. Žáci tam pak často získávají i pracovní uplatnění,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Hynek Jordán ředitel Odboru komunikace MZe

FotogalerieÚvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL