Marian Jurečka navštívil jižní Čechy


22.05.2014

Aktuální situace zemských hřebčinců a řešení jejich budoucího financování, převod prostředků národního podniku Budějovický Budvar do státního rozpočtu a plány rozvoje tohoto podniku byly hlavními tématy, o kterých jednal ministr zemědělství na dnešní návštěvě Jihočeského kraje. Marian Jurečka se setkal také s hejtmanem Jiřím Zimolou, sešel se i se zástupci Občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou a diskutoval se studenty Střední rybářské školy ve Vodňanech.

„Budějovický Budvar je v dobrém stavu a zůstal ziskový i přes nedávnou hospodářskou recesi. V tuto chvíli nevidím důvod, proč by mělo dojít ke změně jeho vlastnictví a Ministerstvo zemědělství ani vláda v tomto směru nepodnikají žádné kroky,“ řekl ministr Marian Jurečka. Českobudějovický Budvar počítá v nejbližších třech letech s investicemi do výrobní technologie a také do logistiky a prodeje. Vedle možnosti zvýšení objemu výroby se počítá s inovacemi výrobků. Na základě zákona o státním rozpočtu musí Ministerstvo zemědělství v roce 2014 zajistit z národního podniku Budvar příjem 800 milionů korun do státní kasy. Převod peněz je předpokládán ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.

V Zemském hřebčinci Písek ministr Jurečka hovořil o tom, že pro stabilizaci služeb poskytovaných těmito podniky je nezbytné vyřešit jejich budoucí financování. Možnosti změn jsou v současné době projednávány s Evropskou komisí v rámci přípravy Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020.

„Dnes jsem měl možnost seznámit se s výsledky činnosti Občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, které se zabývá integrací osob s postižením do společnosti, a to například jejich zaměstnáváním v zemědělství. Práci tohoto sdružení považuji za velmi záslužnou. Vzhledem k osídlení obce, rekonstrukci původních objektů a vybudování infrastruktury je i významná pro rozvoj života na venkově,“ uvedl k setkání ministr Marian Jurečka. V letošním roce je z rozpočtu MZe pro činnost týnského sdružení uvolněno 2,5 milionu korun.

Ve Vodňanech ministr Jurečka besedoval se studenty rybářské školy o aktuálních otázkách vodního hospodářství a zemědělského školství.

Hynek Jordán ředitel Odboru komunikace MZe

FotogalerieÚvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL