Hostem Otázek Václava Moravce


11.05.2014

Hlavní host první části pořadu:Marian Jurečka (KDU-ČSL), 1. místopředseda strany, ministr zemědělství.

Hlavní témata:spolupráce vládních stran v rámci koalice, církevní restituce, dotační podpora českých zemědělců.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/214411030500511/


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL