Dobrá zpráva pro naše zemědělství a venkov: MZe rozdělí mezi zemědělce půlmiliardu navíc


20.03.2014

Zemědělci, kteří modernizují například stáje nebo sklady, dostanou z Programu rozvoje venkova (PRV) dotace v celkové výši 1,1 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství soustředilo na podporu stavebních projektů a zavádění nových technologií v živočišné a rostlinné výrobě maximum možných prostředků, které je třeba vyčerpat před koncem programového období 2007 až 2013. Tyto příspěvky lze proplácet až do konce roku 2015. Navýšené prostředky pro 20. kolo Modernizace zemědělských podniků pocházejí z nedočerpaných dotací z předešlých kol.

„Ministerstvo zemědělství chce touto vysokou částkou podpořit hlavně udržení a tvorbu nových pracovních míst a stabilizaci zemědělských podniků. Naším cílem je posílit konkurenceschopnost chovatelů hospodářských zvířat a pěstitelů klíčových zemědělských plodin,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Příspěvky dostanou sektory prasat, skotu, ovcí a koz a masných plemen drůbeže. V rostlinné výrobě získají podporu pěstitelé ovoce, zeleniny (včetně brambor), trvalých kultur včetně chmele, a to především na zavádění moderních technologií.

Podpora je určena například pro žadatele, kteří chtějí postavit nebo rekonstruovat stáj. Požádat mohli také o dotace na pastevní areály, jímky nebo dojírny. Příjem žádostí do 20. kola opatření Modernizace zemědělských podniků byl od 3. března do 14. března 2014. Vyplácet je bude Státní zemědělský intervenční fond. Žadatel může dostat jako dotaci maximálně 60 % nákladů na modernizaci, rekonstrukci nebo nákup technologií. 

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

 

Celá zpráva zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_ministerstvo-zemedelstvi-rozdeli-mezi.html


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL