KDU-ČSL a Strana zelených půjdou do krajských voleb společně


04.06.2012

Svůj podpis za KDU-ČSL připojil Ing. Pavel Horák, předseda krajského výboru KDU-ČSL a Ing. Marian Jurečka, 1. místopředseda KDU-ČSL a lídr koaliční kandidátky.

Za Stranu zelených Ing. Jiří Roubík Ph.D., předseda krajské organizace SZ Olomouckého kraje a Ing. Edita Hrstková, místopředsedkyně krajské organizace SZ Olomouckého kraje.

Na kandidátce je mnoho regionálních osobností, jejichž práci místní občané znají. „Opíráme se nejen o zkušené a věrohodné komunální politiky, ale také o osobnosti z nejrůznějších společensky důležitých oborů“, říká Ing. Jiří Roubík Ph.D., kandidát č. 2 za SZ.

„Koalice pro Olomoucký kraj je otevřená i pro nezávislé osobnosti především z řad komunálních politiků. Proto jsme se rozhodli kandidovat společně pod názvem Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty“, vysvětluje lídr kandidátky Ing. Marian Jurečka.

„Strany vládní koalice a opoziční ČSSD občanům nedávají příliš naději, že by se politická kultura v zemi mohla pod jejich taktovkou změnit k lepšímu. Lidé jsou otráveni současnou politikou a chtějí jinou nabídku práce a etiky. Proto jsme se rozhodli vytvořit výraznou alternativu, se kterou chceme ve volbách uspět a přinést pozitivní změnu pro náš region“, uzavřel kandidát na hejtmana Marian Jurečka.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL