Exministr Marian Jurečka navštívil svou Alma Mater při příležitosti stoletého výročí univerzity


24.06.2019

Úroda.cz:

Třetí sobotu v červnu mohli přijít a zavzpomínat na doby univerzitního studia absolventi Mendelovy univerzity v Brně. Kromě setkání s profesory byl otevřen i univerzitní kampus a zájemci se tak mohli podívat, jak se v průběhu let univerzita proměnila a kam směřuje. Na Sraz století Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) se sjeli absolventi školy ze všech světadílů kromě Antarktidy. Podle předběžných odhadů pořadatelů se jich sešlo více než 4000. Akcí vrcholí letošní oslavy sta let existence univerzity.

Vysoká škola zemědělská v Brně byla zřízena dne 24. července 1919. Za sto let své existence jejími lavicemi prošlo několik generací, které se vzdělávaly jak v oblastech tradičních, jako je například zemědělství či lesnictví, tak v těch relativně mladých, například v ekonomických oborech, informatice či regionálním rozvoji.

Podle rektorky MENDELU Danuše Nerudové je úlohou univerzit být arbitrem ve společnosti, nezávislým elementem, který společnost formuje. „Naším úkolem je vychovávat absolventy, kteří budou silné a nezávislé osobnosti, schopné kritického myšlení. Budou vědět, že demokracie je křehká kytička, o kterou je nutné se starat. Jenom takovéto osobnosti budou společnost posouvat dál,“ uvedla rektorka.

Svou alma mater navštívil i absolvent MENDELU a současný ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D. Vysoká škola zemědělská za svou historii vychovala mnoho expertů v různých oblastech, mimo jiné řadu pozdějších ministrů zemědělství. Jedním z nich je Ing. Marian Jurečka, který také na oslavy do Brna přijel a zahrál v univerzitní dechovce Silvanka.

Sraz století byl největší akcí svého druhu, kterou univerzita ve své historii pořádala. Zajímavostí programu byly zlaté promoce prvních 57 absolventů Provozně ekonomické fakulty. Nejstarším návštěvníkem, který se na výzvu pořadatelů ozval, byl bývalý děkan lesnické fakulty František Doušek s rokem narození 1927. Oslavy letošních sta let univerzity ještě zdaleka nekončí. Na podzim škola chystá slavnostní zasedání vědecké rady, kde bude udílet medaile.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz Ministerstvo zemědělstvíodkaz KDU-ČSL