Představuji své priority


26.09.2013

Po předcích jsem zdědil zdravý selský rozum. Tudíž vím, že dobrý hospodář nežije na dluh, že solidarita a pomoc potřebným je normální, že fungující rodina je největším štěstím každého člověka a že nepoctivost se musí trestat. Je čas na férovou, zodpovědnou a normální politiku.

V politice cítím jako úkol číslo jedna obnovení hospodářského růstu a řešení otázky zaměstnanosti, zachování sociální spravedlnosti a ruku v ruce s tím potírání korupce. Shrnuto: Pro obnovení růstu musíme pomoci na nohy rodinám, které jsou motorem domácí spotřeby. Domácnosti šetří a nemají mnoho na obyčejné výdaje. Zajímá mě také politika pro český venkov a pro české zemědělství - dnes v pražské politice na tato témata hledí spatra a politikové venkovem opovrhují. Já ne. Narodil jsem se na venkově a vím, že zdravý stát začíná právě tady. 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz Ministerstvo zemědělstvíodkaz KDU-ČSL