Srdečně Vás zvu na Moravský večírek


30.09.2013
Přijďte si odpočinout, poslechnout dobrou muziku, zazpívat, dobré vínko pokoštovat, letošní burčák popít a dobrého moku od sládka se napít. :-)
 
Čeká na vás dechová hudba Moravská Veselka, cimbálová muzika Donava, košt vína a dobrá zábava.
 
7. 10. 2013 od 20:00 hodin
U-klub Olomouc
Vstup zdarma.
 
Těším se na Vás.
Marian Jurečka

Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz Ministerstvo zemědělstvíodkaz KDU-ČSL