Rozhovor nejen o zemědělství pro Agrární obzor


02.10.2013

Marian Jurečka (1981) bydlí v Rokytnici u Přerova, je zemědělec, politik, obchodní manažer (Lukrom, Agro 2000) a muzikant.
 

Dobrý den, na začátku rozhovoru se nabízí otázka, jste víc politik, nebo zemědělec?
Více zemědělec, i když uznávám, že dnešní zemědělec musí být i schopný úředník a někdy i politik. Ale vážně. Všichni moji předci byli rolníci na Hané, jen s krátkou přestávkou v období komunismu. Moji rodiče tuto rodovou tradici obnovili v roce 1990 a já měl jako kluk skvělou možnost vyrůstat v zemědělství. Možná i proto, že jsem od svých dědů slyšel, jak probíhala kolektivizace a jak těžko se jim tehdy hospodařilo, jsem se začal zajímat o politiku a společenské dění. Politiku dělám ve svém volném čase a zadarmo, stále se živím prací v oblasti zemědělství, a proto se cítím stále více zemědělcem než politikem. 

Jak jste se tedy dostal do vysoké politiky?
K politice KDU-ČSL jsem měl blízko již od studií na střední škole, kdy jsem pozoroval výraznou postavu Josefa Luxe. Byl jsem dlouhé roky řadovým členem, avšak zásadní zlom nastal po volbách v roce 2010, kdy KDU-ČSL vypadla ze sněmovny. Pozoroval jsem, co s lidovou stranou bude, a říkal jsem si, že nadávat u piva nestačí a pokud chci něco změnit, musím přiložit ruku k dílu. A tehdy jsem se rozhodl kandidovat do vedení strany. 

Jak hodnotíte dnešní situaci v zemědělství?
Myslím, že v posledních letech jsou oblasti zemědělství, kde se opravdu daří. Především v intenzivní rostlinné výrobě, obzvláště tam, kde je ještě bioplynová stanice. Na druhou stranu se prohlubují rozdíly těchto úspěšných s těmi, kteří například provozují živočišnou výrobu, především chov prasat, nebo těch, kteří se věnují pěstování zeleniny či ovoce. Obecně je pozitivní, že se zemědělci mnohem více zajímají o nákupní a prodejní ceny komodit. Dokážou více plánovat, realizovat část úrody přes pevné kontrakty. Zvyšuje se technologická úroveň, to je nepochybně pozitivní posun.

Naše zemědělství je celospolečensky vnímáno jako okrajový obor naší ekonomiky, vnímáte to tak i vy?
Zemědělství nelze vnímat jen tak, že se na našem HDP podílí 2,37 % a zaměstnává 3 % lidí. Je to obor, který v návazných oborech dává práci dalším tisícům lidí. Jsem přesvědčen, že celý sektor zemědělství má potenciál růstu, a to z několika důvodů. Počet obyvatel na zemi bude v příštích letech stále růst a dnešní prognózy ukazují, že v příštích desítkách let poroste poptávka po zemědělských komoditách a potravinách. V tomto vidím jasnou příležitost. Nejprve však musíme umět využít potenciál našeho domácího trhu, kde se dnes dováží za 40 mld. Kč potravin, které se u nás z většiny mohly vyrobit. Za posledních deset let výrazně roste dovoz potravin, ubylo tak 82,3 tis. pracovních míst. Co však považuji za zásadní je, že naše zemědělství musí především produkovat kvalitní potraviny, vytvářet pracovní místa a až následně tvořit úlohu tvorby krajiny.

Jaký je tedy recept pro růst a budoucnost agrárního sektoru v ČR?
Našemu zemědělství schází koncepce. Ministerstvo vlastně neví, co chce. Nevíme, v čem a v jaké míře chceme být soběstační. Mezi národními zájmy není vlastní potravinová bezpečnost. Je nejvyšší čas jasně si definovat, co vlastně chceme, a začít podle toho jednat. Osobně bych se zaměřil na podporu živočišné výroby, zelinářství a sadařství. Důležitá je podpora investic do nových technologií, která musí být dlouhodobá a nesmí se měnit s výměnou ministra v Praze. Co je však zásadní, je podpora výrobců, jak zemědělců, tak potravinářů, aby své produkty dokázali finalizovat pokud možno přímo ke spotřebiteli. Cesta přes velké nadnárodní obchodní řetězce je pro nás všechny nevýhodná. Jednak výrobce má minimální zisk, který zůstává u nadnárodních společností, a tak je i vyváděn z ČR, a zákazník pod talkem levnější ceny kupuje často nekvalitní produkty.

To zní, jako když chcete vyhlásit válku obchodním řetězcům.
V současné situaci ano, protože z toho, že zde máme tak vysoký počet nadnárodních řetězců, naše společnost jako celek moc nemá. Zisky jdou do zahraničí, naši výrobci dost často bojují o přežití při kontraktech s těmito řetězci. Ani zákazník, který by mohl mít pocit, že jsou tak pro něj potraviny levnější, na tom není dobře, protože často kupuje nekvalitní potraviny. Já chci, aby kvalitu potravin garantoval stát, má na to legislativní a především kontrolní mechanismy. I v programu KDU-ČSL chceme být v tomto výrazně důslednější. Například pokuty pro nepoctivé obchodníky bych vypočítával i z jejich obratu, aby i velcí hráči na trhu věděli, že si nesmí dovolit podvádět a šidit.

Co byste vzkázal čtenářům Agrárního obzoru?
Zachovejme si zdravý rozum a optimistický pohled. Ne vše je u nás tak špatné, jak se z médií může zdát. Stále je u nás hodně poctivých, pracovitých a slušných lidí, teď je jen zapotřebí, aby jejich hlas byl slyšet.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz Ministerstvo zemědělstvíodkaz KDU-ČSL